HomeArchiefProjectONE van Ineos over eerste horde

ProjectONE van Ineos over eerste horde

Ineos kan weer door met ProjectONE. Het bedrijf heeft alsnog een omgevingsvergunning gekregen voor de voorbereidende werken van het project. Daarmee kan het eindelijk beginnen met het bouwrijp maken van de terreinen in Lillo.

Voor ProjectONE ontwikkelt Ineos in de haven van Antwerpen nu nog braakliggend terrein. Het bedrijf heeft niet gebruikte delen van concessies van buurbedrijven overgenomen. Het bedrijf gaat er een PDH-unit (propaandehydrogenering), een ethaantank en een ethaankraker bouwen. De PDH-unit en de ethaankraker gaan respectievelijk propaan omzetten in propeen, en ethaan in etheen. Dit zijn grondstoffen voor de productie van diverse chemicaliën in verschillende vestigingen van Ineos in België en in Europa.

De ethaantank is een tussenopslag voor de regionale verdeling van ethaan via schepen, maar zorgt ook voor de bevoorrading van de ethaankraker. En verder is er voor de geplande installaties natuurlijk ondersteunende infrastructuur nodig, zoals nutsvoorzieningen, stroom, een tankenpark en logistieke diensten.

Vegetatie

Het projectgebied bestaat uit twee delen. Het noordelijk deel zit ingeklemd tussen Gunvor Petroleum Antwerpen in het noorden en de huidige Ineos- en Inovyn-site in het zuiden. Op dit deel moet de PDH-unit komen te staan. Het zuidelijk gedeelte van het terrein is bestemd voor de ethaankraker en de ethaantank. Dit deel ligt ten zuiden van de bestaande Ineos-site.

In de loop der jaren is er op de braakliggende terreinen vegetatie ontstaan. Daarom omvatte de omgevingsvergunning voor de voorbereidende werken een verzoek tot het rooien van bomen. Eind 2019 kende de Provincie Antwerpen de omgevingsvergunning al toe aan Ineos. Maar verschillende natuur- en klimaatorganisaties dienden een bezwaarschrift in tegen het weghalen van de bomen.

Ineos had in de aanvraag al geprobeerd eventuele bezwaarmakers tegemoet te komen met de belofte om 22 hectare aan bomen ouder dan 22 jaar te vervangen door 55 hectare bos in Vlaanderen. En hoewel het bedrijf benadrukte dat het weghalen van bomen binnen de normale ontwikkeling van de industriële zone paste, het mocht niet baten. Het dossier kwam op het bord van de Vlaamse regering terecht en het concern kon niet beginnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Vijf miljard euro

Nu heeft minister Demir (Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme) eind oktober alsnog groen licht gegeven voor de voorbereidende werken van ProjectONE. ‘Dit betekent dat we kunnen starten met het bouwrijp maken van de terreinen in Lillo’, schrijft Nathalie Meert, communications & external relations manager bij Ineos, op LinkedIn. Dit is allereerst nodig om het volledige projectgebied toegankelijk te maken voor geotechnisch onderzoek. Pas in een tweede fase bouwt Ineos de PDH-eenheid, ethaantank en bijhorende nutsvoorzieningen en logistieke installaties. En in een derde fase bouwt het concern de ethaankraker en bijhorende infrastructuur. Het project zal daardoor zeker nog zo’n vier tot vijf jaar duren.

Het complexe project vergt naast tijd overigens ook een steeds grotere investering. Ineos had het project eerst ruw ingeschat op 2,7 miljard euro. Later schroefde het concern dit bedrag al op naar drie miljard. En inmiddels communiceert het bedrijf vijf miljard euro. ‘Ondertussen zijn we een heel eind verder met de precisering van de scope’, schrijft Meert. ‘Het bedrag van vijf miljard euro omvat grotere productie-eenheden en de ondersteunende infrastructuur, zoals een tankenpark en nutsvoorzieningen.’ Een finale investeringsbeslissing volgt als de front end engineering gereed is.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

[email protected]