HomeArchiefProRail pleit voor hoger onderhoudsbudget

ProRail pleit voor hoger onderhoudsbudget

Toekomstige intensiteits- en frequentieverhogingen op het spoor zijn zonder meer onderhoud niet op te vangen, stelt Prorail. Dit blijkt uit het rapport ‘Staat van de infra’ dat ProRail heeft overhandigd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De infrastructuur in Nederland ligt er prima bij, zeker als je de levensduur in ogenschouw neemt. Maar technisch gezien veroudert de infra en is niet meer berekend op ontwikkelingen in extra vervoersvragen en andere materieelinzet. Het spoor in Nederland heeft een goede prijs/kwaliteit-verhouding. Treinen rijden steeds vaker op tijd en het aantal technische verstoringen daalt fors. Maar de houdbaarheid van die prestaties lopen tegen een maximum aan. De uitputting van het spoor en onderhoud leidt op den duur tot prestatieverlies. Het is daarom nodig goed te kijken of de budgetten die beschikbaar zijn voor vernieuwing en onderhoud nog toereikend zijn.

Strategie aanpassen

ProRail en zijn aannemers hebben de beschikbaarheid van het spoor verbeterd door het accent te leggen op het voorkomen van (grotere) technische storingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. Met steeds slimmer wordende sensoren, big data en data-analyse zijn de prestaties structureel omhoog gegaan. Maar de houdbaarheid van die prestaties lopen tegen het maximum aan. Op dezelfde voet verder, gaat op den duur leiden tot prestatieverlies.

De komende jaren moet ProRail zijn strategie aanpassen om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven bieden. Nu is de verdeling tussen onderhoud en vernieuwing 50-50. Omdat de afgelopen jaren vervangingen van het spoor en spoorsystemen zijn uitgesteld, moeten er extra geld worden gestoken in vernieuwing.

Zo wordt de financiële behoefte voor vervanging en onderhoud de komende jaren hoger doordat de bovenleidingsportalen en het treinbeïnvloedingssysteem de komende jaren aan het eind van hun levensduur komen. Bovendien neemt de hoeveelheid uitgestelde vervanging toe door marktspanning in de bouw en de gestegen prijzen. Dit geldt met name voor wissels en spoor. En doordat de vervoersprognose stijgt en het treinmaterieel wijzigt, loopt een aantal systemen – zoals treinbeveiliging – tegen de technologische en functionele capaciteitsgrenzen aan. Denk hierbij aan de energievoorziening, treindetectie en spoorligging.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl