HomeArchiefProrail wil terug naar hoger veiligheidsniveau

Prorail wil terug naar hoger veiligheidsniveau

Veiligheid moet breder en meer inhoudelijk op de agenda komen te staan bij ProRail. Dat blijkt uit een audit van KIWA in de eerste drie maanden van het jaar. Het bedrijf heeft een stap terug gedaan op de Veiligheidsladder.

De afgelopen twee jaar stond Prorail op trede 4 van de Veiligheidsladder. Deze ladder, met vijf treden, moet het bewust veilig handelen binnen bedrijven stimuleren. Belangrijk daarbij is dat alle lagen van de organisatie zich bewust zijn van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Het gaat dan om houding, gedrag en cultuur. Trede 4 van de Veiligheidsladder staat voor proactief. Veiligheid heeft dan een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.

Tegenvaller

Prorail noemt de terugval naar trede 3 van de Veiligheidsladder een tegenvaller. ‘Iedere dag werken we, samen met onze ketenpartners, hard aan een veilig spoor’, staat op de website van het bedrijf te lezen. Reden voor de terugval is een verschuiving van de focus. Die ligt op dit moment meer bij het creëren van ruimte op het spoor. En daardoor minder op veiligheidsvraagstukken en hoe veiligheid in te bedden in de strategische doelstellingen.

Volgens het auditrapport is ProRail wel een open en transparante organisatie waarin veiligheidsdilemma’s worden besproken. Medewerkers worden gecoacht (en niet alleen beoordeeld) op veilig werken. Het belang van veilig werken is bekend en met de contractaannemers is goed contact.

Verbeterpunten

ProRail wil volgend jaar weer op trede 4 staan en heeft van KIWA concrete verbeterpunten meegekregen. Zo moet er een visie op veiligheid komen en moet veiligheid duidelijker onderdeel zijn van de strategie. Prorail moet veiligheid ook vanuit een breder perspectief bekijken, samen met partners (de hele keten). Een andere tip is om te meten in welke mate veiligheid in het gedrag van de eigen medewerkers zit ingebakken. Om met deze gegevens vervolgens meetbare doelen te kunnen stellen.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl