nieuws

Provincie en Kamer reageren divers op Waddenzee-advies

Publicatie

4 jan 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

GRONINGEN / DEN HAAG – De fractie van het CDA in de Tweede Kamer wijst extra gaswinning in de Waddenzee niet meer af. Woordvoerder Atsma is het met de door het kabinet ingestelde adviesgroep-Meijer eens dat gaswinning ,,met de hand op de kraan'' moet worden toegestaan. Het CDA was altijd voorstander van het moratorium of productiestop dat sinds 1999 geldt. Deze ommezwaai betekent dat zich een meerderheid in de Kamer voor gaswinning aftekent. De VVD is en blijft voorstander, D66 staat open voor de discussie. Volgens de LPF kan gaswinning goed uitpakken voor het natuurgebied. Atsma wil alleen de voorgestelde strikte voorwaarden iets aanscherpen. Met nieuwe onderzoeksboringen moet ,,pas op de plaats gemaakt worden'' zolang het effect van de hernieuwde winning niet bekend is. Verder is hij het eens met Meijer dat de kokkelvisserij de tijd moet krijgen om zich om te schakelen op een milieuvriendelijker werkwijze. Verder pleit de CDA'er ervoor dat maatschappijen als Shell serieus werk maken van het CO2-alternatief. Daarbij gaat het om het ondergronds injecteren van kooldioxide, afkomstig uit de velden. Dat zou de door de milieubeweging gevreesde bodemdaling door gaswinning kunnen tegengaan en bovendien goed zijn voor de doelstelling van het Kyoto-klimaatverdrag. 'Kyoto' wil de opwarming van de aarde tegengaan door de uitstoot van het belagrijkste broeikasgas CO2 aan banden te leggen.

Het provinciebestuur van Groningen is niet onder de indruk van het rapport-Meijer over de Waddenzee en verwerpt extra gaswinning. Het stuk is veelomvattend, maar levert weinig nieuwe inzichten, liet het college van Gedeputeerde Staten weten. Volgens het college is de opvatting van oud-PvdA-voorman Meijer dat extra gaswinning op milieuvriendelijke manier mogelijk is, ,,tegengesteld'' aan een conclusie die vijf jaar geleden werd getrokken. Bovendien is het advies gebaseerd op weinig nieuwe wetenschappelijke inzichten. ,,Economische motieven lijken leidend te zijn'', concludeert gedeputeerde H. Bleker (CDA). Hij noemt het rapport wat de motieven betreft slim, maar slap. Als het aan Groningen ligt, gaat de gaskraan niet open. ,,Of de NAM gas mag winnen, moet desnoods maar door de rechter bepaald worden.'' Groningen is tegen gaswinning, als dat blijvende milieuschade berokkent en is ook met het advies van Meijer in de hand niet overtuigd dat zulke blijvende schade niet optreedt. ,,Er worden veel zaken bijgesleept. Vijf jaar geleden bleek dat er veel onzekerheden zijn.'' Er is toen zo goed als Kamerbreed besloten dat gaswinning onverstandig is. Het rapport stelt nota bene ook in 2004 dat het met de huidige stand van kennis niet mogelijk is een zo complex systeem als het waddengebied helemaal te doorgronden, benadrukt Bleker. Bleker wil voorts ook de bestuurlijke drukte rond het wad sterk verminderen, maar anders dan Meijer voorstelt. ,,Ik weet soms ook niet meer in welke commissie ik zit. Laat de rijksoverheid heldere en haalbare doelen stellen. De uitstekend samenwerkende noordelijke provincies en gemeenten kunnen dat goed uitvoeren. Zo'n halfnationaal orgaan, zoals de commissie voorstelt, is een Haagse oplossing die niet nodig is.'' Bleker vindt het ,,mooi'' dat de gasopbrengsten naar het Noorden moeten vloeien, maar het idee is al tientallen jaren oud. ,,Wanneer het in de jaren zestig was uitgevoerd, had het nu niet meer gehoeven.'' Hij vraagt zich bovendien af of langlopende projecten voor de economische ontwikkeling van het Noorden daardoor niet onder druk komen te staan.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.