HomeArchiefReeks kleine energie-eilanden ontsluit Noordzeewind

Reeks kleine energie-eilanden ontsluit Noordzeewind

Het internationale North Sea Wind Power Hub-consortium (NSWPH) stelt een zogenaamd Hub-and-Spoke-concept voor waarin meerdere eilanden in de Noordzee hubs vormen voor het aanlanden van windenergie. Een windenergie hub van tien tot vijftien gigawatt is de eerste stap in de ontwikkeling van een of meerdere hubs die onderling en met omringende landen worden verbonden.

De uitkomst van de onderzoeksfase: het Hub-and-Spoke-concept is technisch en economisch uitvoerbaar. Een windenergie hub van tien tot vijftien gigawatt is de eerste stap in de ontwikkeling van een of meerdere hubs die onderling en met omringende landen worden verbonden. Het consortium vraagt Nederlandse, Deense en Duitse overheden en de Europese Commissie om deze ontwikkeling gezamenlijk verder vorm te geven in consultatie met andere stakeholders.

Hub-and-Spoke Concept

Het consortium kiest voor een grootschalige uitrol en integratie van windenergie op de Noordzee, ver uit de kust. De visie is gebaseerd op een internationaal gecoördineerde uitrol van Hub-and-Spoke projecten. Bij dit concept sluit men windparken aan op centraal gelegen hubs op zee. Het concept verbindt Noordzeelanden en hubs met elkaar via kabels of pijpleidingen. Zo koppelen de eilandjes energiemarkten en sectoren met elkaar en integreren ze windenergie slim in het onshore energienetwerk. Daarbij maakt power-to-gas een belangrijk deel uit van de hubs.

Technisch uitvoerbaar

Het initiële concept van één grote windenergie hub midden in de Noordzee is geëvolueerd tot een stapsgewijze uitrol van meerdere kleinere hubs. Deze zijn elk toegespitst op lokale omstandigheden en hebben minder impact op het milieu. De technisch optimale grootte van een hub ligt op tien tot vijftien gigawatt capaciteit. Een eerste Hub-and-Spoke project zal hoogstwaarschijnlijk elektrisch verbonden zijn met de kust, met grootschalige power-to-gas conversie- en opslagcapaciteit om eventuele pieken en dalen in de energievoorziening op te kunnen vangen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl