HomeArchiefRijk steunt Delta Corridor

Rijk steunt Delta Corridor

De Rijksoverheid steunt het onderzoek naar een Delta Corridor tussen de Maasvlakte en het Ruhrgebied zowel organisatorisch als financieel. De nieuwe minister van Klimaat en Energie Rob Jetten schat dat de publieke bijdrage voor het onderzoek naar de leidingen corridor rond de vijf tot zeven miljoen euro per jaar zal zijn.  

De Kamer nam op 9 november de motie aan van CDA-kamerlid Henri Bontebal en VVD-kamerlid Silvio Erkens om een programmaorganisatie in te richten voor de Delta Corridor. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie rapporteerde de tussenstand van zijn onderzoek naar de haalbaarheid van het plan en denkt mee te kunnen gaan met de versnelling die initiatiefnemer Havenbedrijf Rotterdam beoogt voor de verkenningsfase en de vervolgacties.

De Delta Corridor faciliteert ondergronds transport van duurzame energiedragers en circulaire grondstoffen tussen Rotterdam, Venlo, Moerdijk, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor de industrie. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op waterstof, CO2, (bio)LPG, en (synthetisch) propeen. Daarnaast wordt gekeken naar ammoniak, andere circulaire grondstoffen en een gelijkstroomverbinding in de corridor.

De Delta Corridor biedt kansen voor een modale verschuiving van transport en verbetering van de externe veiligheid op en langs bovengrondse spoor-, water- en snelwegen. Dit leidt in potentie tot minder CO2- en stikstofuitstoot door minder transportbewegingen. Tegelijkertijd kan het de concurrentiepositie van de bestaande industrie op de route Rotterdam-Chemelot en de Rotterdamse haven versterken en daarmee bijdragen aan het vestigingsklimaat voor nieuwe spelers.

Publiek privaat

Het kabinet onderzoekt nu nut en noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde via een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Hierbij gaat ze uit van de uitrol van de waterstofbackbone waaraan de Gasunie momenteel werkt. Jetten verwacht deze MKBA rond de zomer 2022 gereed te hebben. Daarnaast werken de private deelnemers aan dit project aan een businesscase per buisleiding en een overkoepelende businesscase voor het geheel om de synergie van gelijktijdige aanleg te kunnen duiden.

Jetten schat in dat de Rijksbijdrage aan het onderzoek oplopend tot vijf à zeven miljoen euro per jaar zal kosten. Private partners dragen bij wat nodig is om het beoogde project te realiseren binnen de gestelde termijnen. Het gaat hierbij naar schatting om minimaal twaalf tot veertien miljoen euro per jaar.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl