nieuws

‘Risiconormen voor het spoor bron van verwarring’

Publicatie

26 aug 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

DEN HAAG – De bestaande regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet meer van deze tijd en schiet daardoor zijn doel voorbij. Spoorvervoerders worden voor onmogelijke opgaven geplaatst en Nederland wordt er niet veiliger door. Dat is een van de conclusies van een symposium, donderdag in Den Haag, georganiseerd door de railsector in samenwerking met de chemische industrie. Zij roepen staatssecretaris Van Geel van milieubeheer op de normen en de regelgeving voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen te moderniseren en overdreven regels te schrappen.
Het is voor het eerst dat de spoor- en chemiesector gezamenlijk in Den Haag pleiten voor verandering in de regels. Het symposium is georganiseerd door Railion Nederland, AkzoNobel, DSM, Sabic, MICRO Chemie, Vopak en het Havenbedrijf Rotterdam. De organisatoren doen op het symposium een beroep op de wetenschap. Drie hoogleraren gespecialiseerd in vervoerseconomie, milieukunde en toegepaste psychologie geven hun hun visie op de problematiek.
De conclusies en aanbevelingen die uit het symposium naar voren komen, zullen worden aangeboden aan de Ministeries van VROM, EZ en V&W en aan de Tweede Kamer. Professor Welters noemt de chemische industrie een pijler van duurzaamheid in de Nederlandse economie. Hij maakt zich zorgen dat economische groei de laatste jaren dusdanig in diskrediet is gebracht dat deze nu het enige echte schaarse goed aan het worden is. Alleen de Nota Ruimte zou nog aanknopingspunten kunnen bieden om het tij te keren.
Professor Hafkamp is van mening dat de huidige norm voor groepsrisico een schijnveiligheid biedt die een obstakel vormt voor de economische versterking van steden. Hij constateert dat bij de belangenafweging tussen externe veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen en stedelijke economische ontwikkeling het belang van het vervoer van gevaarlijke stoffen al te vaak lijkt te worden weggewuifd.
Professor Stallen is van mening dat het huidige externe veiligheidsbeleid op gespannen voet staat met de grondwet. Omdat heel verschillende risicobronnen over een kam worden geschoren. Hij constateert dat het hanteren van een orienterende waarde voor het groepsrisico alleen maar tot maatschappelijke polarisatie heeft geleid. Er is grote behoefte aan een integrale analyse van de externe veiligheidsproblemen langs de hoofdinfrastructuur. Dat geldt overigens zowel voor rail, als voor weg- en watervervoer. De thans lopende ketenstudies zullen voor een deel in die behoefte kunnen voorzien. Het is echter van groot belang dat er blijvend een instantie komt die de ruimtelijke ordeningsplannen van dit land toetst aan enerzijds de externe veiligheid rond de hoofdinfrastructuur, maar anderzijds ook aan het belang van (inter)nationale transportassen.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.