HomeArchiefRLI: Actieve inzet overheid nodig voor waterstofmarkt

RLI: Actieve inzet overheid nodig voor waterstofmarkt

Een actieve inzet van de overheid is nodig om een waterstofmarkt in Nederland te ontwikkelen. Die kan helpen verduurzamen en draagt ook bij aan het Nederlandse verdienpotentieel. De overheid moet investeren in infrastructuur en werken aan maatschappelijk draagvlak. Dat staat in een advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vandaag heeft aangeboden aan demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) concludeert in haar advies dat waterstof een cruciale schakel vormt in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening. Maar een waterstofmarkt ontstaat niet vanzelf. De overheid moet gericht beleid inzetten om klimaatneutrale waterstof concurrerend te laten zijn met fossiele, milieubelastende brand- en grondstoffen.
Beprijzing (met name in Europees verband) en regulering (bijvoorbeeld het verplicht stellen van het gebruik van duurzame alternatieven) moeten worden ingezet als instrumenten om de vraag naar klimaatneutrale waterstof te bevorderen. Daarnaast is het belangrijk dat een landelijk dekkende infrastructuur voor transport en distributie van waterstof wordt gerealiseerd. Omdat er al een aardgasnetwerk ligt dat kan worden benut voor waterstoftransport, zijn de kosten om een transportnetwerk voor waterstof tot stand te brengen relatief laag en zijn de benodigde overheidsinvesteringen beperkt volgens de raad.

Draagvlak

Ook adviseert de raad om tijdens de ontwikkeling van een waterstofmarkt geen vormen van waterstofproductie uit te sluiten. Blauwe waterstof is bijvoorbeeld een belangrijke overgangstechnologie voor de komende vijftien tot twintig jaar. Een aandachtspunt voor de overheid is verder dat er veiligheidsnormen en voorschriften moeten komen voor een veilige omgang met waterstof in de openbare ruimte.

Daarnaast zou de overheid actief aandacht moeten besteden aan het maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofmarkt. Het gaat dan in de eerste plaats om duidelijke communicatie over de noodzaak van waterstof. Ook moet er worden gesproken over de veiligheidsrisico’s die aan het gebruik van waterstof zijn verbonden.

Technologieën

De raad adviseert verder om financiële ondersteuning te bieden aan (productie)technologieën die het ontstaan van een Nederlandse markt voor klimaatneutrale waterstoftechnologie bevorderen. Denk daarbij aan CCS, gecombineerde energieopwekking en waterstofproductie uit wind-op-zee, waterstofopslag in zoutcavernes en de productie van brandstoffen op basis van waterstof.

Ten slotte vindt de raad dat de overheid actief in moet zetten op samenwerking in EU-verband en met buurlanden.

Delen:
Tags
Author