HomeTransitieRotterdam op schema met uitvoeren klimaatambities

Rotterdam op schema met uitvoeren klimaatambities

Ondanks de gestegen energieprijzen en de overspannen arbeids- en grondstoffenmarkt die in veel sectoren een negatief effect beginnen te hebben op het tempo van de energietransitie, liggen bedrijven in de Rotterdamse haven op schema met hun klimaatambities. Uit de binnenkort te publiceren Haven Innovatie Barometer 2023 van SmartPort blijkt dat 75% van de bedrijven verwacht de komende jaren veel te investeren in verduurzaming.

Hiermee wijkt Rotterdam volgens Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs, af van het algemene beeld in Nederland zoals dat wordt geschetst in de Nederlandse Innovatie Monitor van de Universiteit van Amsterdam. Hieruit blijkt dat de macro-economische verstoringen waar bedrijven mee te maken hebben leiden tot uitstel van hun verduurzamingsplannen.

Ook blijkt dat Rotterdamse bedrijven dit meer doen uit een intrinsieke motivatie dan omdat het moet. Dat is hoopgevend volgens Van der Chijs, omdat Rotterdam zo’n 35% van de nationale CO2-besparing voor 2030 voor zijn rekening neemt. Het is daarom van groot belang dat de netcongestie, het stikstofinfarct en de trage procedures zo snel mogelijk worden opgelost.

Delen:

monique@industrielinqs.nl