HomeArchiefRotterdam in race om fabriek voor duurzame kerosine

Rotterdam in race om fabriek voor duurzame kerosine

Neste overweegt een fabriek voor duurzame kerosine op de Eerste Maasvlakte in Rotterdam te bouwen. Het bedrijf heeft daar al een raffinaderij voor duurzame diesel. De tweede fabriek zou een investering van ruim honderd miljoen euro vergen. De fabriek kan echter ook worden gebouwd in Finland, waar het bedrijf eveneens een raffinaderij heeft.

Neste heeft momenteel een productiecapaciteit van 2,7 miljoen ton hernieuwbare producten per jaar. Van dit totaal wordt meer dan één miljoen ton geproduceerd in Rotterdam. Dezelfde hoeveelheid wordt geproduceerd in Singapore en de rest in Porvoo in Finland. Door knelpunten in de huidige productieprocessen op te lossen, wordt de huidige capaciteit tegen 2020 nog verhoogd tot drie miljoen ton.

Daarnaast heeft Neste in december 2018 aangekondigd 1,4 miljard euro te investeren om de productiecapaciteit in Singapore uit te breiden met 1,3 miljoen ton per jaar. Hierdoor zal de jaarlijkse totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten in 2022 bijna 4,5 miljoen ton bedragen. De nieuwe fabriek voor duurzame kerosine in Rotterdam of Finland komt daar op termijn nog bij.

Doelen

De luchtvaartindustrie heeft wereldwijd doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, waaronder een koolstofneutrale groei vanaf 2020 en een vermindering van vijftig procent CO2-uitstoot in 2050. Daarvoor zijn meerdere oplossingen nodig, maar op dit moment is duurzame vliegtuigbrandstof volgens Neste het enige uitvoerbare alternatief voor fossiele brandstoffen.

De doelen zorgen voor de noodzakelijke voorspelbaarheid in de vraag naar hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen. Zeker sinds Zweden zichzelf ten doel heeft gesteld om in 2045 fossielvrij te zijn. Het land voert een reductieprogramma in voor broeikasgassen gerelateerd aan vliegtuigbrandstof. De vermindering bedraagt 0,8 procent in 2021 en neemt geleidelijk toe tot 27 procent in 2030. Ook Noorwegen heeft plannen aangekondigd voor de vermenging van 0,5 procent biobrandstof in 2020.

Nederland

In Nederland was de broeikasgasuitstoot van de luchtvaartsector in 2016 goed voor zes procent van de totale broeikasgasuitstoot. En dit aandeel wordt naar verwachting snel groter, omdat de sector blijft groeien en maatregelen ontbreken die de komende vijf à tien jaar op grote schaal tot CO2-reductie binnen de luchtvaartsector zelf leiden. Royal HaskoningDHV heeft daarom in opdracht van Natuur & Milieu inzichtelijk gemaakt welke energiedragers en technische- en procesmaatregelen de klimaatimpact van de luchtvaart kunnen verminderen en in welke mate, tussen nu en 2050. Lees het rapport hier. 

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl