HomeArchiefRWZI Weert aangepast met Verdygo-installatie
Verdygo

RWZI Weert aangepast met Verdygo-installatie

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een investering van ruim twintig miljoen euro. Voor de uitvoering van de modulaire ontwerp- en bouwtechniek werkt WBL intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Hoe bouw je een RWZI nieuwe stijl? Michel Bouts, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Op basis van het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’ hebben we het roer radicaal omgegooid. We werken nu met raamcontracten voor aannemers.” Remco Hoeboer, Directeur Mobilis | TBI: ‘De eerste fase van een project bestaat uit een bouwteam, waarin zowel WBL als de betreffende aannemers hun kennis en kunde kunnen inbrengen. Op deze manier wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd.’Integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema’s die ingebed zijn in deze contracten.

Bouts: ‘Tijdens het ontwerp dragen we samen verantwoording en delen we optimaal onze wederzijdse kennis. Zo kunnen we oplossingen bieden, voordat zich problemen voordoen. Je anticipeert en verkleint de faalkosten.’ Hoeboer: ”Op deze manier past WBL een efficiënte methode toe als resultaat van de vroegtijdige integrale samenwerking. Dat is uniek in de waterschapswereld.’

Bovengronds en modulair

Weert kan zich opmaken voor een biologische zuivering volgens de Verdygo-methode. Dit nieuwe type rwzi breekt met het verleden. Sterker nog, met Verdygo heeft WBL de afvalwaterzuivering opnieuw uitgevonden. ‘En dat is niet alleen goed nieuws voor de ecologische waterkwaliteit’, vertelt Bouts. ‘Deze installatie wordt bovengronds gebouwd met standaardmodules, waardoor we flexibel kunnen inspelen op klimaatverandering, demografie en ontwikkelingen in zuiveringstechniek. Elke module kan weer opnieuw worden gebruikt.’

Verdygo is modulair, zodat units in een installatie makkelijk kunnen worden bijgeplaatst, bijvoorbeeld om grondstoffen en medicijnen uit het afvalwater terug te winnen. Innovaties op gebied afvalwaterzuivering zijn eenvoudig inpasbaar. Er is veel belangstelling voor Verdygo van andere waterschappen; internationaal zijn er zelfs concrete verzoeken voor samenwerking.”

Lagere kosten

Verdygo kent een eigen manier van bouwen: bovengronds en met gestandaardiseerde modules. De primeur brengt ook een kostenvoordeel met zich mee van zo’n twintig procent ten opzichte van traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins. Bovendien wordt de bouwtijd verkort met een derde. Ook wat betreft onderhoud bespaart de nieuwe bouwmethode zo’n twintig procent in kosten.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl