nieuws

Sachem stelt koeltoren half jaar uit

Publicatie

2 nov 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

Chemische fabriek Sachem Europe in Zaltbommel stelt de bouw van een koeltoren met minimaal een half jaar uit. Dat is het gevolg van een uitspraak van de provinciale commissie bezwaar- en beroepschriften. Deze acht bezwaren van omwonenden en de milieubeweging gegrond, een oordeel dat door Gedeputeerde Staten (GS) is overgenomen. Belanghebbenden uit Zaltbommel en de Gelderse Milieufederatie maakten in september vorig jaar bezwaar tegen het provinciebesluit om Sachem een koeltoren te laten bouwen. GS kwamen toen tot de conclusie dat zo'n toren amper of geen gevolgen voor het milieu zou hebben. Volgens de bezwaarmakers zijn mogelijke milieugevolgen echter niet in kaart gebracht. Zij vrezen dat aanwezige bodemverontreiniging vrij spel krijgt zodra de koeltoren zijn werk zou gaan doen. Hun filosofie is namelijk dat zolang Sachem grondwater naar boven haalt, de vervuiling op haar plek blijft. Gaat de koeltoren werken, dan krijgt de verontreiniging volgens hen de kans te gaan 'wandelen'. Zij vinden dat moet worden nagegaan in hoeverre er nog gesproken kan worden van grondwater- en bodemverontreiniging en welke gevolgen het heeft wanneer Sachem vanwege de koeltoren minder grondwater onttrekt dan nu. Én ze vinden dat er een saneringsplan moet komen. De bezwaarschriftencommissie stelt dat GS in hun besluit niet hebben aangegeven wanneer de koeltoren wordt geplaatst, noch wanneer er minder grondwater wordt onttrokken. Sachem had de toren pas in werking willen stellen zodra het saneringsplan klaar is, maar die mededeling bracht de commissie niet op andere gedachten. Zij stelt dat zo'n saneringsplan er momenteel niet is, zelfs niet in ontwerp. Omdat Sachem noch GS iets hebben opgenomen over een mogelijke verandering in water en bodem wanneer het bedrijf minder grondwater oppompt, is volgens de commissie "onduidelijkheid ontstaan over mogelijke gevolgen hiervan voor de verspreiding van de mogelijke grondwaterverontreiniging". Zij meent dan ook dat GS de Sachem-melding 'op dit moment' niet hadden moeten accepteren. De staten zijn het daarmee eens. In een reactie zegt finance manager J. Meijering van Sachem dat de uitspraak concreet betekent dat de chemische fabriek de bouw van de koeltoren uitstelt. Voor koeling onttrekt Sachem momenteel veel water aan de bodem. Dat grondwater zou grotendeels onberoerd kunnen blijven wanneer de toren de koeling overneemt. Dat is beter voor het milieu. Sachem is volgens Meijering bezig met het opstellen van een saneringsplan voor de bodem- en waterverontreiniging. "Want we hébben de verplichting de vervuiling te beheersen."

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.