nieuws

Saoedisch miljardenproject haven Antwerpen gaat niet door

Publicatie

15 mei 2017

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

Antwerpen, haven, investering, project

Het Havenbedrijf Antwerpen en het Saoedische Energy Recovery Systems Company (ERS) hebben samen besloten om de optie van ERS op de Churchill site te annuleren. ERS wil een productie-eenheid bouwen voor groene ammoniak en groen ureum (kunstmest). Het bedrijf heeft aangegeven dat het meer tijd nodig heeft om de mijlpalen te behalen die door het Havenbedrijf waren opgelegd. Als gevolg daarvan vervalt de optie op de Churchill site die ERS vorig jaar kreeg van het Havenbedrijf.

De Waste-to-Chemicals (WtC) installatie van ERS, die afvalstromen als grondstof gebruikt, zou goed zijn geweest voor een investering van 3,7 miljard euro en 900 fte. Er waren echter veel vragen over de milieu-impact van de fabriek en de economische realiseerbaarheid. Op aanvraag van het havenbedrijf deed PwC in 2016 onderzoek naar de plannen van ERS. Hoewel PwC vond dat het voor de haven uiterst zinvol is om een om een project binnen de circulaire economie aan te trekken, had ze wel een paar aandachtspunten. Zo moest er onder meer duidelijkheid worden verschaft over de technische projectpartners, de financiering van het project en de leveringszekerheid en de kwaliteit van het niet-recycleerbaar afval en de impact op de bestaande waste-to-energy markt.

Sloop

Als ERS erin slaagde deze onduidelijkheden weg te nemen, dan mocht ze het project voortzetten in Antwerpen. Dat is niet gelukt. ERS boekte op een aantal punten vooruitgang, maar bleef op andere punten duidelijk achterwege. Daarom wordt nu gezocht naar een nieuwe investeerder. Het uitgangspunt van deze zoektocht blijft het aantrekken van een industriƫle investeerder die kan zorgen voor een hoge mate van tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Aangezien de voormalige fabrieksgebouwen op deze site al geruime tijd leeg staan en daardoor een ideale trekpleister vormen voor vandalisme, diefstallen en inbraken, heeft het Havenbedrijf recent beslist om de bedrijfsruimtes te laten slopen. Als alles volgens plan verloopt, zal eind dit jaar worden gestart worden met de sloopwerken die ongeveer een jaar in beslag zullen nemen.

ERS zal het Waste-to-Chemicals project verder blijven ontwikkelen waarbij bijzondere aandacht zal gaan naar het vermijden van emissies (onder meer CO2) en het valoriseren van nevenstromen. ERS wil zich opnieuw melden bij het Havenbedrijf Antwerpen als de plannen zijn uitgewerkt.