HomeArchiefSchelde-Deltaregio zeer geschikt voor grootschalige productie waterstof

Schelde-Deltaregio zeer geschikt voor grootschalige productie waterstof

Smart Delta Resources (SDR)-partners Dow, Yara, Zeeland Refinery, PZEM, Engie, ArcelorMittal, Ørsted en havenbedrijf North Sea Port hebben de potentie laten onderzoeken van grootschalige productie en gebruik van groen waterstof in de Schelde-Deltaregio. De regio blijkt hiervoor uitermate geschikt te zijn. Het onderzoek heeft de mogelijke locaties en de systeemintegratie van grootschalige elektrolyse ten behoeve van groene waterstofproductie in kaart gebracht. Diverse locaties in het havengebied van North Sea Port zijn geschikt voor grootschalige elektrolyse. Concretisering van vier locaties is reeds van start gegaan, waaronder locaties in Vlissingen, Rodenhuize en in Sluiskil, waar Yara en Ørsted eerder hebben aangekondigd te gaan samenwerken.

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van energie- en grondstofintensieve bedrijven in de Schelde-Deltaregio. Het samenwerkingsverband zet in op een duurzame toekomst voor de industrie. De regio is de grootste (op aardgas gebaseerd) waterstofproducent en verbruiker van Nederland en Vlaanderen en wil haar C02-uitstoot drastisch reduceren. Hiervoor is binnen SDR het  Hydrogen Delta programma ontwikkeld, dat zich richt op grootschalige productie van groene waterstof. De studie bevestigt dat de regio een sterke uitgangspositie heeft voor grootschalige, snelle implementatie van groene waterstofproductie.

Het huidige waterstofgebruik in de regio beslaat meer dan een derde van de Nederlandse industrie. Een hechte samenwerking tussen industrie, haven en overheden maken directe toepassing van waterstof als grondstof mogelijk. De regio beschikt reeds over een grootschalig, flexibel aanbod van steamreformers (SMR’s) om niet-continue groene waterstof output van elektrolyzers ‘glad te strijken’. Ook de tijdens de elektrolyse geproduceerde zuurstof kan lokaal worden afgezet bij onder meer staalproducent ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara.

Hoogwaardige infrastructuur

De regio ligt gunstig nabij diverse hernieuwbare energievoorzieningen. Door snelle aanlanding van wind-op-zee krijgt de regio direct toegang tot duizenden megawatts windenergie (windpark Borsele III-III-IV en mogelijk IJmuiden Ver Alpha). Daarnaast is er toegang tot CO2-neutrale elektriciteit voor de productie van waterstof middels de kerncentrale in Borsele. Bovendien beschikt de regio op dit moment al over een hoogwaardige gas-/elektriciteitsinfrastructuur in het Sloegebied (Vlissingen) en Rodenhuize (Gent). Dit geeft grensoverschrijdende mogelijkheden voor balancering van elektriciteit (België en Nederland). Aansluitend zijn er uitstekende mogelijkheden voor aansluiting op een landelijke waterstof-backbone en voor realisatie van een waterstofhub in het havengebied van North Sea Port met kansen voor import, opslag en doorvoer van waterstof.

Ambities

SDR wil de regio positioneren als grootste green energy en groen waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen en Europa. SDR geeft actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 en wil zorgen voor een competitieve, klimaatneutrale industrie in de regio in 2050. De ambitie om internationaal koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie heeft ondersteuning nodig van regionale en internationale overheden. Tot 2030 is het niet mogelijk om zonder subsidie kosteneffectief groene waterstof te produceren (dat geldt overigens wereldwijd).

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zeeland.

Delen:
Author