HomeTransitieSDE++ subsidie brengt waterstofprojecten VoltH2 dichterbij
Rendering waterstofproject VoltH2 Terneuzen

SDE++ subsidie brengt waterstofprojecten VoltH2 dichterbij

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een subsidie uit het SDE++-programma voor de productie van groene waterstof in Vlissingen en Terneuzen.

VoltH2 verkreeg halverwege 2022 al een omgevingsvergunning voor deze projecten. Dankzij de toekenning van deze subsidie komt de bouw van de fabrieken weer een stap dichterbij. Het bedrijf verwacht dat de bouw uiterlijk begin 2024 kan aanvangen. De definitieve investeringsbeslissing moet nog genomen worden.

Capaciteit

De twee projecten zijn nagenoeg identiek en betreffen de realisatie van een fabriek voor groene waterstof met een capaciteit van omstreeks 25 MW. De installaties zullen jaarlijks zo’n 2000 ton waterstof door middel van elektrolyse produceren. In een tweede fase kan VoltH2 de capaciteit van beide fabrieken uitbreiden tot 100 MW, waarmee het bedrijf jaarlijks 8500 ton waterstof kan produceren.

SDE++

SDE++ is het primaire subsidie-instrument waarmee de Nederlandse overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-verlaging wil stimuleren. Sinds 2020 is de productie van groene waterstof opgenomen in dit subsidieprogramma. De subsidie wordt nu voor het eerst toegekend aan VoltH2 voor de bouw van fabrieken met productie op industriële schaal. Het bedrijf maakt niet bekend hoe groot de subsidie is. Maar het toegekende bedrag van de subsidie hangt af van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daarmee gepaard gaande verminderde CO2-uitstoot. De subsidie wordt uitgekeerd over de eerste 15 jaar waarin de groenewaterstoffabriek operationeel is en vormt een belangrijke ondersteuning van de omzet.

Eerste partij

VoltH2 werkt aan de ontwikkeling van drie productielocaties in Nederland en is onlangs gestart in Wilhelmshaven (Duitsland). Gezamenlijk hebben de installaties een potentiële capaciteit van 500 MW. Het bedrijf kreeg in 2021 als eerst partij de benodigde vergunningen om installaties voor de productie van groene waterstof te bouwen. Nu is VoltH2 de eerste partij die een SDE++ subsidie ontvangt.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl