HomeArchiefSluiting kolencentrales bespaart negen megaton CO2

Sluiting kolencentrales bespaart negen megaton CO2

Sluiting van Eemshavencentrale, Maasvlaktecentrale en Centrale Rotterdam vermindert de uitstoot van broeikasgassen imet negen megaton. Dat blijkt uit de studie ‘Effecten van sluiting drie extra kolencentrales’ van onderzoeksbureau CE Delft. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds.

Volgend jaar moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Uit  berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland dit vonnis niet gaat halen zonder stevige maatregelen.

De Kolenwet bepaalt nu nog dat de centrales tot 2030 steenkool mogen blijven stoken. Stoppen met kolenstook in 2020 levert onmiddellijk een CO2-reductie op van negen megaton per jaar. Het gaat bovendien om een netto vermindering van de uitstoot. De onderzoekers verrekenden namelijk de vervanging van kolencentrales door aardgascentrales. Het is bij sluiting van de kolencentrales waarschijnlijk dat de Nederlandse import van elektriciteit tijdelijk toeneemt. Toch blijft de klimaatwinst overeind, met een vermindering van vijf megaton broeikasgassen in Noord-West Europa.

Voldoende import

Ook de leveringszekerheid van stroom is onderzocht. Volgens de onderzoekers heeft ons land  voldoende importmogelijkheden om de wegvallende elektriciteitsproductie van de kolencentrales te compenseren. Daarnaast kunnen gascentrales die nu niet in werking zijn, worden ingeschakeld om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Gascentrales stoten de helft minder CO2 uit en geven veel minder luchtverontreiniging dan kolencentrales.

De rekening

De drie centrales mogen biomassa bijstoken. Daarvoor heeft de overheid 1,9 miljard euro aan subsidie gereserveerd. CE Delft berekende dat wanneer de centrales in 2020 worden gesloten, de overheid op zijn minst 1,2 miljard euro bespaart doordat zij de subsidie niet meer hoeft uit te keren. Het verlies aan inkomsten voor de eigenaren van de centrales schat CE Delft op twee miljard euro. Sluiting van de kolencentrales is zo de goedkoopste CO2-besparende maatregel. Bij sluiting van de kolencentrales vanaf januari stijgt de elektriciteitsrekening voor huishoudens met ongeveer twee procent. Dit zou neerkomen  op gemiddeld vijftien euro per huishouden per jaar.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl