HomeArchiefSoDM: Betrek bewoners bij keuze winning Groningengas

SoDM: Betrek bewoners bij keuze winning Groningengas

De plannen voor extra winning uit het Groningen-gasveld liggen qua veiligheidsrisico’s zo dicht bij elkaar, dat het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert de regio te betrekken bij de gasinningsplannen. Dit meldt SodM de staatssecretaris Mijnbouw in haar advies over de veiligheidsrisico’s van noodzakelijke extra gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van SodM: ‘Mensen in het aardbevingsgebied leven in onzekerheid. Ze hebben geen zeggenschap over  wat de gaswinning met hun leven doet. Dit beïnvloedt aantoonbaar hun veiligheid, gezondheid en welbevinden. Daarom adviseer ik de staatssecretaris om de bewoners een stem te geven in het te kiezen scenario. Zo houdt men rekening met wat volgens de getroffen bewoners het meest doorwerkt naar de ervaren onzekerheid en de veiligheid.’

Twee plannen

De staatssecretaris legde twee plannen voor. Het ene plan verhoogt de gaswinning dit gasjaar terwijl bij het tweede plan de gaswinning een jaar langer doorgaat. Beide plannen beïnvloeden niet  de omvang van de versterkingsopgave, noch de mate van versterking van huizen.

In het eerste plan wint men 4,6 miljard kuub gas in gasjaar 2021-2022 en vult men de gasopslag in Grijpskerk vanaf 1 april met laagcalorisch gas. Hiervoor heeft de NAM eerst nog wat aardgas nodig uit het Groningen-gasveld. Daarna zal de gasopslagbeheerder de opslag vullen met via stikstofmenging geproduceerd laagcalorisch gas. Dan kan het Groningen-gasveld in oktober 2023 dicht. Al wil het kabinet hier gezien de huidige oorlog in Oekraïne geen garanties voor geven.

In het tweede plan gebruikt de NAM de gasopslag in Grijpskerk nog tot april 2023 voor de opslag van hoogcalorisch gas. Daarna zal deze worden ingezet voor de opslag van laagcalorisch gas. In dat geval hoeft er in gasjaar 2021-2022 slechts 3,5 miljard kuub worden gewonnen. Maar zal er ook nog wel 1,3 miljard kuub moeten worden gewonnen in gasjaar 2023-2024.

Oekraïne

Tot slot adviseert SodM om de onzekerheden voor de inwoners van Groningen te beperken. Deze onzekerheden zijn afgelopen tijd toegenomen door de oorlog in Oekraïne. Het is onduidelijk welke gevolgen de oorlog in Oekraïne zal hebben op de levering van Russisch gas aan Nederland. Als bij een gascrisis niet aan de leveringszekerheid kan worden voldaan, kan dat leiden tot veiligheidsrisico’s. Het kabinet ziet de inzet van het Groningen-gasveld in zo’n geval als het ‘aller-, allerlaatste redmiddel’. SodM adviseert dit standpunt te concretiseren. Zodat een deel van de onzekerheid kan worden weggenomen. Daarnaast adviseert SodM de sluitingsdatum van het Groningen-gasveld vast te leggen zodra dat kan.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl