nieuws

Solvay verkoopt belang in BP Solvay Polyethylene aan BP

Publicatie

11 apr 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

BRUSSEL – Solvay verkoopt haar participatie in de joint venture BP Solvay Polyethylene aan BP. De verkoop zou begin 2005 moeten plaatsvinden, maar er moet nog toestemming worden verkregen van onder andere de mededingingsautoriteiten. Solvay heeft momenteel vijftig procent van BP Solvay Polyethylene Europe en 51 procent van BP Solvay Polyethylene North America in handen. Na afronding van de transactie zou BP volledig eigenaar worden van de Europese en Amerikaanse joint ventures.
Solvay en BP hebben ook een aantal aan de operatie verbonden problemen besproken en daarover een akkoord bereikt om de activiteiten van de joint ventures naadloos verder te laten verlopen.
De dochterondernemingen BP Solvay Polyethylene werden in augustus 2001 opgericht om de activiteiten hoge-dichtheid polyethyleen (HD-PE) van beide groepen te bundelen. Gelijklopend werden twee andere transacties uitgevoerd waarbij Solvay enerzijds zijn polypropyleenactiviteiten aan BP verkocht en anderzijds de activiteit speciale polymeren van BP overnam. Later kocht Solvay ter uitbreiding van de activiteiten op het gebied van speciale polymeren Ausimont aan, dat nu Solvay Soleis heet.
Om voornoemde acquisitie te helpen financieren, maakte Solvay de opbrengst van zijn optie om zijn participaties in de joint ventures voor polyethyleen aan BP te verkopen te gelde. Daartoe gaf een volledig geconsolideerde docheronderneming van Solvay preferente aandelen uit voor een bedrag van 800 miljoen euro, waarop door verscheidene banken werd ingeschreven. Een aanzienlijk deel van de opbrengst van de verkoopoptie uitgeoefend door Solvay op BP zal worden aangewend om alle preferente aandelen terug te kopen voor een bedrag van 800 miljoen euro.
"Solvay heeft zijn strategie gericht op snelle groei van zijn specialiteiten met hoge toegevoegde waarde met succes doorgevoerd. Deze activiteit draagt nu in grote mate bij tot de groepsresultaten," zei Aloïs Michielsen, Voorzitter van het Uitvoerend Comité van Solvay. "Het uitoefenen van onze verkoopoptie op de joint ventures BP Solvay Polyethylene bevestigt ons voornemen om ons te concentreren op R&D-intensieve activiteiten en op gebieden waar wij een duidelijk concurrentievoordeel hebben," aldus Michielsen.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Neste investeert 1,9 miljard in nieuwe Rotterdamse fabriek

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.