HomeArchiefStaatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius onderzoekt rol kernenergie

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius onderzoekt rol kernenergie

Staatssecretaris Dilan Yesilgoz van Economische Zaken en Klimaat bekijkt hoe kernenergie een rol kan spelen naast andere duurzame energiesoorten zoals zon- en windenergie. Hiervoor laat ze een scenariostudie opstellen voor de periode 2030 tot 2050 en daarna.

De staatssecretaris schrijft dit aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport van KPMG. Hieruit blijkt dat marktpartijen zoals aannemers, leveranciers van kerntechnologie, exploitanten en ontmantelingsspecialisten willen investeren in kernenergie als de overheid een stabiel beleid voert. Ook moet de overheid garanties bieden voor acceptabele financieringsrisico’s. Voldoende maatschappelijk draagvlak vinden zij ook belangrijk.

Yeşilgöz-Zegerius: ‘We hebben niet de luxe om een duurzame energiebron uit te sluiten. Nederland wil minder CO2 uitstoten en meer duurzame energie opwekken. Om onze klimaatdoelen te halen zullen we alle zeilen moeten bijzetten. Dus ook kernenergie als dat rendabel is en veilig. Daarom kijk ik ook hoe we de nucleaire kennis die we in Nederland hebben kunnen behouden en versterken. We moeten alle opties open houden.’

Motie Dijkhoff

KPMG stelde een rapport op naar aanleiding van een motie van Klaas Dijkhoff. Die vroeg het kabinet te onderzoeken onder welke voorwaarden marktpartijen willen investeren in kernenergie. Ook wilde Dijkhof weten welke voorwaarden daarvoor nodig zijn en welke regio’s een kerncentrale verwelkomen.

Generatie III+ reactor

Uit de marktconsultatie blijkt dat het overgrote deel van de bedrijven zou kiezen voor bewezen technologie die voldoet aan de  geldende veiligheidseisen. Daarbij is brede voorkeur voor een generatie III+ reactor. Deze kunnen worden gerealiseerd in elf tot vijftien jaar vanaf de start van het vergunningstraject. Ook Small Modular Reactors worden als een interessante optie gezien. Alleen zijn die nog niet commercieel beschikbaar.

Zeeland

De provincie Zeeland staat positief tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale. En voor de provincie Noord-Brabant is het onder voorwaarden bespreekbaar.

De bestaande kerncentrale in Borssele moet langer open blijven, vinden betrokken bedrijven. De centrale is volgens hen economisch rendabel en zo blijft nucleaire kennis behouden. Wel moet men nog onderzoeken welke investeringen nodig zijn. Staatssecretaris Yesilgoz verkent momenteel hoe de Kernenergiewet kan worden aangepast om Borssele langer in bedrijf te houden. Dit op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Agnes Mulder en Mark Harbers.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl