HomeArchiefStart tweede aardwarmteproject Trias Westland

Start tweede aardwarmteproject Trias Westland

Trias Westland kondigt zijn tweede aardwarmteproject aan. De nieuwe bron van aardwarmte op 2,3 kilometer diepte maakt duurzame warmte voor nog eens dertig glastuinbouwers (totaal 56 bedrijven) en 345 woningen in Liermolen beschikbaar.

De reis naar warm water op 2,3 kilometer diepte startte vandaag met de boring naar de tweede aardwarmtebron. Dankzij de uitbreiding van Trias Westland kan nog eens honderd hectare, in eigendom van dertig glastuinbouwondernemers, duurzaam worden verwarmd. Ook 345 woningen in de wijk Liermolen krijgen straks warmte van deze aardwarmtebron. Het gebruik van aardwarmte leidt tot fors minder CO2-uitstoot. De productiecapaciteit van de uitbreiding is circa 15 megawattuur, vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 15.000 huishoudens.

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Trias Westland pompt het hete water op en draagt de warmte via een warmtewisselaar over aan het warmtenet. Van hieruit kan het water naar de glastuinbouwbedrijven en woningen in wijk Liermolen verspreid worden. Na gebruik gaat het afgekoelde water weer terug de aarde in. De aardkern warmt het water dan weer op.

Groeien naar 56 deelnemers

De boring, vindt plaats aan de Lange Broekweg in Naaldwijk ter hoogte van de Zandheullaan. Het is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die bij de eerste boring niet mee konden doen, krijgen dankzij de uitbreiding (Trias Westland 2) straks ook toegang tot duurzame warmte. Nog eens dertig Westlandse glastuinbouwbedrijven verwarmen straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier dankzij Trias Westland 2. Daarnaast worden Royal Flora Holland en 345 nieuwbouwwoningen in Liermolen aangesloten op duurzame warmte van Trias Westland.

Werkzaamheden

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De boring naar de Onder-Krijt aardlaag duren naar verwachting ongeveer 2 maanden. De tweede aardwarmtebron kan na een succesvolle welltest naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf worden genomen.

Samenwerking

Trias Westland is een project van en voor de glastuinbouwondernemers. Via een eigen coöperatie werken zij samen met elkaar én met grote regionale partijen om op een duurzame energievoorziening over te kunnen stappen. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen zij jaarlijks een vast bedrag op basis van werkelijke kosten. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Na vijftien jaar is de Westlandse warmtecoöperatie volledig eigenaar van het geothermiebedrijf.

Warmtesysteem Westland

De uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland aan de Kasteelweg in Naaldwijk zijn recentelijk uitgevoerd zodat een combinatie mogelijk was met de geplande onderhoudswerkzaamheden vanuit de gemeente Westland. Het warmtenet van Trias Westland wordt het komende jaar verder uitgebreid om de nieuwe aansluitingen te realiseren. Een groot deel van dit net fungeert daarnaast als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl