nieuws

Stem nu op de Northern Enlightenmentz 2018!

Publicatie

11 okt 2018

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

Northern Enlightenmentz

Wie is een duurzaam voorbeeld van de noordelijke provincies. Stem nu op Enerpy, Stercore of Groningen Seaports/Pipelife. Met de Northern Enlightenmentz verkiezing willen we de noordelijke provincies inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties. En willen we innovaties en processen een duwtje in de rug te geven. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl. 

U kunt tot en met 17 oktober 10.00 uur stemmen op uw favoriete Northern Enlightenment. Hieronder stellen we ze nog een keer kort aan u voor. 

Van mest naar duurzame energie en koolstof

Stercore maakt van mest en digestaat uit co-vergisters duurzame energie en koolstof, zonder dat hierbij afvalstoffen ontstaan. De CO2 en warmte die bij het productieproces vrijkomen, kunnen door de glastuinbouw en industrie worden gebruikt. Zo draagt het bedrijf bij aan de oplossing voor het mestprobleem en biedt een alternatief voor fossiele brandstoffen. Stercore heeft de vergunningen voor de bouw van haar eerste fabriek in Emmen bijna rond en mogelijk worden nog dit jaar vergunningaanvragen voor twee andere fabrieken in Havelte en Kampen ingediend. > Lees meer 

Grondstoffen uit problematisch afval

Enerpy zet organische reststromen om in grondstoffen. Van biomassa, plastics, huishoudelijk afval, en oude autobanden worden olie, gas en carbon gemaakt. De technologie van het bedrijf heeft gelijkenissen met pyrolyse, maar is flexibeler toepasbaar en een stuk efficiënter. Het bedrijf heeft een demofabriek in Delfzijl en wil binnen twee jaar een commerciële plant hebben waar het 100.000 tot 200.000 ton reststroom per jaar kan verwerken. > Lees meer 

Inzet waterstof goedkoper door kunststof leidingen

Havenbeheerder Groningen Seaports en producent van kunststof buizen Pipelife gaan samen een infrastructuur voor het transport van groene waterstof aanleggen in Delfzijl en de Eemshaven. Pipelife levert de gasbuizen en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg. Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor fluctuaties in het groene energieaanbod. De inzet van waterstof is echter nog erg duur. Het gebruik van kunststofleidingen kan de kosten van waterstof significant verlagen. > Lees meer 

Verkiezing

De internetstemmen tellen voor 20 procent mee bij de einduitslag. De andere stemmen worden gegeven door de bezoekers van het congres EemsDeltavisie (20 procent) en de jury (60 procent).

Eemsdeltavisie 2018: Factory as a forest

In de Industrieagenda voor de Eemsdelta durven de opstellers het aan: in 2050 kan het chemie- en energiecluster nettogebruiker zijn van CO2. Geen reductie, maar herstel! Net als bomen, die zijn niet CO2-neutraal, maar zetten kooldioxide juist om. Het vraagt wel een andere manier van kijken. CO2 is daarbij geen probleem, maar potentiële grondstof. De eerste projecten zijn er. Wat is er op termijn nog meer mogelijk?

Bij Eemsdeltavisie op 17 oktober in Delfzijl onderzoeken we hoe de industrie nog meer kan leren van hoe bossen functioneren: Factory as a Forest. Meld u nog snel aan!