HomeArchiefStok en wortel moeten industrie versneld verduurzamen

Stok en wortel moeten industrie versneld verduurzamen

Een verscherpte CO2-heffing, CO2-minimumprijs en directe afspraken met de twintig grootste industriële uitstoters moet de industrie versneld verduurzamen. Dat schrijft Minister Micky Adriaansens van EZK in een kamerbrief over verduurzaming van de industrie. De minister wil de industrie ondersteunen met infrastructuur, subsidie en snelle vergunningverlening. Ook werkt het kabinet aan een uitvoeringsprogramma circulaire economie.

Het kabinet zet voor de verduurzaming van de industrie in op vier lijnen. Zo wil men de CO2-heffing aanscherpen en komt er een CO2 minimumprijs voor de industrie. Daarnaast intensiveert de overheid bestaande subsidies voor de verduurzaming van de industrie. De minister wil  bindende maatwerkafspraken maken met de twintig grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. Maar ook  wederkerige afspraken maken met de overige bedrijven over extra en snellere CO2 reductie in 2030. Verder zet men in op versnelling van kritische infrastructuur, financiële ondersteuning en snelle en efficiënte vergunningverlening. Ook werkt het kabinet aan een uitvoeringsprogramma circulaire economie. Slim omgaan met grondstoffen en het vervangen van fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen is essentieel voor de industriële verduurzaming.

Extra subsidie

De minister wil de bestaande industriële subsidieprogramma’s aanpassen om de CO2-uitstoot versneld terug te dringen. Zo is het openstellingsbudget voor de komende SDE++-ronde fors verhoogd tot 13 miljard euro. Bovendien verhoogt de minister het plafond voor CCS in de industrie voor de SDE++-regeling, met ingang van de 2022-ronde. De inzet van CCS zal geleidelijk afnemen in het transitieproces naar schone industrie.

Het voornemen is om ook de DEI+ regeling uit te breiden, waardoor toepassing van nieuwe klimaatneutrale- en circulaire technologie nog breder kan worden ondersteund. Hetzelfde geldt voor de VEKI-regeling.

Ook EIA en MIA/VAMIL zijn met ingang van 2022 aangepast. Waardoor een aantal technieken beter kunnen worden ondersteund. In het coalitieakkoord is daarnaast afgesproken om meer geld voor de regelingen uit te trekken.

Het kabinet ontwikkelt ook een nieuw subsidie-instrument: de Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI). Deze is volgens de minister van groot belang om innovatieve technieken zoals groene chemie of elektrificatie grootschalig uit te rollen in de industrie. De NIKI-regeling ondersteunt omvangrijkere duurzame investeringen met een subsidie voor de aanloopjaren.

Infrastructuur

Tijdige realisatie van de energie-en grondstoffeninfrastructuur is een kritische randvoorwaarde voor het bereiken van de klimaatdoelen. Daarom voert het kabinet regie op infrastructuurprojecten van nationaal belang via het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Klimaat (MIEK). Het MIEK-projectenoverzicht laat echter een gat zien tussen de gewenste realisatiedata van de industriële clusters en de voorlopig geplande ingebruiknamedata van de netbeheerders. Doorlooptijden van procedures, stikstof en voldoende uitvoeringscapaciteit staan tijdige aanleg in de weg. Het kabinet spant zich in om deze belemmeringen weg te nemen.

Het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) werkt daarnaast met industrie, netbeheerders, energieproducenten en mede-overheden aan mogelijkheden om de gewenste realisatiedata van de industrie en de geplande ingebruiknamedata van infrastructuur dichter bij elkaar te brengen.

Lees hier de kamerbrief

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl