HomeArchiefStrategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie verandert op dit moment de wereld ingrijpend. Met een gecoördineerde kabinetsaanpak op het gebied van AI zijn Nederland en Europa in staat om mee te blijven doen in de voorhoede van een wereldwijd concurrerende economie. Het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie beschrijft meer dan honderd concrete acties. Bovendien heeft het kabinet kenbaar gemaakt de investeringen in AI te verdubbelen en werd de Nederlandse AI Coalitie gelanceerd. 

Artificiële Intelligentie is een technologie waardoor bijvoorbeeld industriële machines, software en allerlei apparaten zelfstandig problemen oplossen of producten kunnen maken. Zij imiteren hierbij het menselijk denken. Nederland heeft een goede uitgangspositie als het gaat om het onderzoek naar en toepassingen van AI. Doel van het kabinet is om de Nederlandse economie mondiaal concurrerend te houden door AI te stimuleren op basis van het uitgangspunt dat mensen en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat AI zorgvuldig wordt ingezet.

Strategie voor toepassen van AI

Het actieplan is gericht op het benutten van de kansen van AI en omvat onder meer financiering voor onderzoekers en ondernemers. In tegenstelling tot veel andere nationale AI-strategieën geeft het actieplan ook aandacht aan essentiële randvoorwaarden voor het succesvol toepassen van AI als scholing, datagebruik, digitale infrastructuur en de bescherming van de rechten van burgers met passende ethische en wettelijke kaders. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): ‘Met deze gecoördineerde kabinetsaanpak leggen we de basis voor een goede bijdrage van AI aan onze maatschappij, banen en inkomsten en zorgen we dat Nederland een innovatieve koploper blijft.’

Verhogen investeringen in AI

Het kabinet investeert al stevig in AI: in 2019 gaat het om 64 miljoen euro. Ambitie is om dit publieke deel te verdubbelen om gezamenlijk met bedrijven en kennisinstellingen deze technologie te ontwikkelen tot concrete toepassingen.
De ontwikkeling en toepassing van artificiële intelligentie biedt grote kansen en uitdagingen die vragen om sterke samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs/wetenschap en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse AI Coalitie brengt al deze partijen samen met als doel elkaar te versterken en te zorgen voor synergie, zodat Nederland kiest voor een geheel eigen aanpak waarbij de kansen van AI ten volle worden benut. Op dit moment werken al 65 partijen, waaronder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, daar samen aan in de Nederlandse AI Coalitie. Deze publiek-private samenwerking werd vandaag, 8 oktober 2019, gelanceerd.

Extra publieke middelen kunnen bijvoorbeeld komen vanuit de Kennis- en Innovatieagenda’s  en het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023. Het kabinet komt bovendien met een economische investeringsagenda en onderzoekt de opzet voor een investeringsfonds, onder andere voor projecten die kennis en innovatie versterken. Vanuit Europa is in de Horizon Europe en Digital Europe programma’s nog eens 7,5 miljard euro beschikbaar voor AI. Inzet is om vanuit Nederland hier maximaal middelen uit te halen.

Opvangen risico’s

Het kabinet heeft ook oog voor eventuele risico’s zoals gebrekkige transparantie van data-analyses en algoritmes. Hierdoor kunnen mensen zich onvoldoende weren tegen de uitkomsten daarvan. Bovendien kunnen deze fouten bevatten en discriminerende effecten hebben. Daarom heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) richtlijnen geformuleerd voor de toepassing van algoritmes door de overheid. Zo verbetert de transparantie rond het gebruik van algoritmes en minimaliseert het risico op fouten. De minister werkt daarnaast toe naar waarborgen die ook in wetgeving kunnen worden opgenomen.

Het volledige Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie is hier te lezen.

Delen:
Author