HomeArchiefStudie naar Delta Corridor-buisleidingen tussen Nederland en Duitsland

Studie naar Delta Corridor-buisleidingen tussen Nederland en Duitsland

Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) starten deze week een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen.

De buisleidingenbundel kan de strategische positie van de haven van Rotterdam in Noordwest-Europa versterken, biedt Chemelot verdere verduurzamingskansen en kan uitgroeien tot een belangrijke aanvoerroute voor de Duitse industrie die sterk inzet op CO2-vermindering.

Havenbedrijf Rotterdam en RRP (aandeelhouders Shell, Ruhr Oel en bp) voeren de haalbaarheidsstudie gezamenlijk uit. Het projectteam werkt nauw samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, maar ook Binnenlandse- en Buitenlandse Zaken. Het is de intentie van het projectteam om een publiek-private ketensamenwerking te ontwikkelen, waarbij ook andere partijen zich kunnen aansluiten.

Waterstofplan Duitsland

Het projectteam borduurt voort op het werk van een initiële studie naar deze buisleidingen van het Havenbedrijf, Chemelot (Limburg) en het Rijk onder de noemer ‘Delta Corridor’. Daarin is al een positief signaal afgegeven over de versterking van de west-oost verbindingen mits de vraag uit Duitsland in voldoende mate stijgt.

Dat laatste lijkt het geval nu Duitsland dit jaar een ambitieus waterstofplan presenteerde ter waarde van negen miljard euro waarbij de import voor een belangrijk deel via Rotterdam kan verlopen. De waterstof wordt zowel gebruikt als energiedrager en als grondstof, in bijvoorbeeld de petrochemie en staalindustrie.

Het Havenbedrijf-RRP team richt zich op de technische en commerciële aspecten van de buisleidingen voor waterstof, CO2, LPG en propeen voor de verschillende industriële clusters en bedrijven in Nederland en Duitsland. De buisleidingen worden hierbij in principe ontwikkeld als ‘common carrier leidingen’ waarbij verschillende partijen gebruik kunnen maken van deze leidingen. Los van de aanvoer van producten die bijdragen aan verduurzaming, reduceren de ondergrondse leidingen ook de behoefte van vervoer per trein.

Tracé

Het voorziene tracé van de Delta Corridor loopt van Rotterdam via Moerdijk, Tilburg en via Venlo naar Chemelot en Noordrijn-Westfalen. Een gecombineerde aanleg van verschillende leidingen levert aanzienlijke synergievoordelen op. Daarom wordt bij de inventarisatie van leveranciers en afnemers meteen ook onderzocht in hoeverre er behoefte bestaat om de voorziene bundel uit te breiden met additionele leidingen voor andere producten en stroomkabels. Ook wordt gekeken naar kansen om andere industriële clusters in Nederland en België op de bundel aan te sluiten.

Een aanzienlijk deel van het tracé valt samen met de ligging van de bestaande RRP-leidingen. Via deze leidingen transporteren bedrijven al sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw jaarlijks tientallen miljoenen tonnen aan grondstoffen en producten tussen Rotterdam en Noordrijn-Westfalen.

Delen:
Author