HomeDigitaliseringSubsidie maakt pilot innovatief offshore windturbine-inspectiesysteem SpectX mogelijk
spectX drones

Subsidie maakt pilot innovatief offshore windturbine-inspectiesysteem SpectX mogelijk

SpectX, Avular Robotics en de TU Eindhoven hebben een subsidie van 1,74 miljoen euro ontvangen voor de ontwikkeling van een innovatief systeem voor de inspectie van interne schade in offshore windturbines. Het consortium ontving de bijdrage uit het ‘Hernieuwbare Energietransitie programma’ (HER+) van RVO. In 2021 nam SpectX deel aan de Dragons’ Den of Transition tijdens de Industry & Energy Summit.

SpectX ontwikkelt met de twee partners een autonoom radiografiesysteem om interne schade in windturbinebladen te detecteren. Het zet hiertoe twee gesynchroniseerde drones in uitgerust met röntgenanalyse-apparatuur. Het consortium kan nu dankzij de subsidie een pilot met de technologie uitvoeren voor de kust van de Noordzee bij Eemshaven.

Röntgen en drones

Het analysesysteem kan een efficiencyslag betekenen voor het onderhoud aan offshore windparken en zorgen voor meer betrouwbare operaties. Interne schade aan windturbinebladen kan met conventionele technieken niet goed worden gedetecteerd. Deze schade kan leiden tot verminderde efficiency en langere stilstand van de turbines. SpectX en haar partners combineren röntgentechnologie en drone-platforms om een niet invasieve, hoge resolutie scan van de turbinebladen te maken. Hierdoor kan verborgen schade, zoals delaminatie, scheurtjes en gaatjes, in beeld worden gebracht. Als deze schade eerder gedetecteerd kan worden, kan hier proactief onderhoud op worden uitgevoerd.

Eemshaven

Het samenwerkingsverband koos ervoor om de pilot in Eemshaven uit te voeren vanwege de aanwezigheid van veel offshore windactiviteiten. In de pilot zullen de partijen speciale drones ontwikkelen die uitgerust zijn om de inspecties uit te voeren en de data te verzamelen over de condities van de turbinebladen, terwijl de risico’s voor personen minimaal zijn. Tot nu toe worden de inspecties uitgevoerd door onderhoudsmedewerkers die offshore gebracht worden en op hoogte moeten werken, waaraan een extra risico is verbonden. Bovendien kunnen zij niet zomaar met röntgenstraling werken, vanwege de stralingsveiligheid.

SpectX denkt dat de ontwikkeling van dit inspectiesysteem ook bijdraagt aan de versterking van de positie van de Noordzee als hub voor duurzame energie innovatie.

SpectX wil windturbinebladen inspecteren met röntgen-drones

Vijf keer onderhoud van de toekomst in beeld

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl