Ook de transitie op het gebied van water kan een versnelling gebruiken. Daarom organiseert het Watervisie Platform haar eerste  Dragons’ Den of Water Transition. Tijdens het ilinqs Festival van de Industrie pitchen Termanox, O3Systems, SubMerge en Rolapac hun innovaties aan de dragons. Bekijk nu de films van de innovators en schrijf je in voor het Watervisie Congres.

Termanox

Termanox ontwikkelde een milieuvriendelijk alternatief dat biologisch afbreekbaar is, niet corrosief en werkzaam is daar waar het nodig is: het oppervlak. Daardoor kunnen bedrijven die gebruik maken van bulkchlorering de dosering met 95 procent terugdringen.

FOX Laser

OPL Systems Water ontwikkelde een systeem dat sommige zorgwekkende stoffen fotochemisch volledig mineraliseert of gedeeltelijk kan kraken, waardoor ze onschadelijk worden. Het geheim van de smid in de combinatie van licht, fotochemie en ozon.

Submerge

De robot die SubMerge ontwikkelt, controleert nauwkeurig de toestand van drinkwaterleidingen met behulp van een camera, ultrasone sensor, hydrofoon en positioneringsalgoritme. De robot kan bovendien flexibel en autonoom door drinkwaterleidingen van basisstation naar basisstation kruipen.

Rolapac

Rolapac ontwikkelde een zogenaamde drijflaagverwijderaar die drijflagen in rioolgemalen continu afzuigt. Hetzelfde principe kan ook worden toegepast in bijvoorbeeld de (na-) bezinktank van industriële afvalwaterinstallaties.

Het Watervisie Platform organiseert tijdens het iLinqs Festival van de Industrie de Dragons’ Den of Watertransition (22 juni, RDM Campus Rotterdam). De dragons kunnen de innovators onder hun vleugels nemen om ze verder te helpen in de industrie. Michiel van der Meer let daarbij in ieder geval op de complexiteit van implementatie. Gelukkig kan hij de innovators hierbij ook ondersteunen met de jarenlange engineering en consultancy ervaring van Bilfinger Tebodin.

 Volgens Michiel van der Meer heeft de industrie tot voor kort met name de mindset gehad dat water altijd beschikbaar en vanzelfsprekend is. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat zowel de kwantiteit als kwaliteit steeds meer in het geding komt. Bedrijven komen dan ook steeds vaker bij Bilfinger Tebodin met het verzoek de waterbalans nog eens kritisch door te nemen of te ondersteunen bij hun lozingssituatie. ‘We zoeken gezamenlijk naar oplossingen om waterschaarste tegen te gaan of de waterkwaliteit te verbeteren. Dit gaat namelijk hand in hand’, zegt Van der Meer. ‘Vaak hoeven dat niet eens technische ingrepen te zijn. Meestal volstaat het om processen net iets anders in te richten, andere kwaliteiten water in te zetten of in het gebied op zoek te gaan naar alternatieve stromen. Daarbij is het een must om deelstromen apart te behandelen, zeker als je daar bijvoorbeeld energie, warmte of grondstoffen bij kunt terugwinnen. Een goede businesscase is tenslotte vaak niet gebaseerd op alleen de waterbesparing.’

Engineering en implementatie is lastigste deel van innovatietrajecten – Michiel van der Meer, Bilfinger Tebodin

Van der Meer wil zijn Dragon-schap gebruiken om innovators dat laatste duwtje in de rug te geven. ‘Als ervaren engineers en consultants weten wij hoe je van een innovatief idee een product kunt maken dat kostentechnisch is geoptimaliseerd en dat aan de strenge eisen van de wetgever voldoet. Als je een innovatie wilt inpassen in een bestaande productieomgeving komt er heel wat op je af. Niet alleen omdat je extra kosten moet maken, maar ook vaak moet voldoen aan allerhande (water)vergunningen en steeds stengere eisen. Waar partijen vaak ook niet van tevoren over nadenken, is dat je een technische installatie ook nog moet onderhouden en dat deze op langere termijn duurzaam moet zijn. Bilfinger is ook een maintenance bedrijf dat niet alleen het praktische onderhoud uitvoert, maar dat ook de data-analyses kan uitvoeren om de asset strategie te optimaliseren.’

Waterbalans

Wij kunnen helpen met het opstellen van het businessplan, maar misschien nog wel belangrijker: de implementatie versnellen door de juiste mindset mee te geven. Hoe we bijdragen, hangt af van de vraag van de innovator. In sommige gevallen kunnen we de pre-engineering voor eigen rekening uitvoeren. Maar we kunnen zeker ook helpen mee te denken hoe een innovatie de meeste toegevoegde waarde krijgt voor de waterbalans van een potentiële klant.’

 

Het Watervisie Platform organiseert tijdens de eerste dag van het iLinqs Festival van de Industrie de Dragons’ Den of Watertransition (22 juni, RDM Campus Rotterdam). De dragons kunnen de innovators onder hun vleugels nemen om ze verder te helpen in de industrie. Hein Molenkamp van Water Alliance let met name op de businesskant van de innovatie: ‘Innovatie gaat helaas niet alleen over technologie, maar ook over een gezond bedrijf opbouwen.’

WaterCampus Leeuwarden is het knooppunt wat betreft watertechnologie kennis en -kunde. Met het kennisinstituut Wetsus, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV), het Center of Expertise Watertechnology (CEW) en het Waterapplicatiecentrum is een compleet innovatieecosysteem ontstaan rondom het thema watertechnologie. Het doel is de weg naar de markt waar mogelijk te versnellen.  Water Alliance speelt binnen dit ecosysteem een belangrijke rol in de markt, omdat al die academische en praktische kennis uiteindelijk zijn weg moet vinden naar de markt wereldwijd. Water Alliance is inmiddels uitgegroeid tot een netwerkorganisatie voor watertechnologie, waar bedrijven en organisaties uit het hele land bij zijn aangesloten. Contacten zijn er wereldwijd om Nederlandse innovatieve watertechnologie onder de aandacht te brengen.

Gevalideerde processen

Hein Molenkamp, directeur Water Alliance, ziet regelmatig mooie, duurzame ideeën tot bloei komen. Zijn doel is om die goede ideeën te vertalen naar een gezonde business. ‘We zien op de WaterCampus alle thema’s voorbijkomen’, zegt Molenkamp. ‘Waterstress, grondstoffenschaarste en zorgwekkende stoffen zijn steeds vaker onderwerp van onderzoek. Ook Nederland moet slimmer omgaan met schaarste, van zowel grondstoffen maar ook van het beschikbare water. Bijvoorbeeld door deelstromen slimmer te behandelen en zo grondstoffen en schoon water terug te winnen. De startup Susphos bijvoorbeeld, die net als Water Alliance is gevestigd in het business centre van de WaterCampus, doet dat door fosfaat terug te winnen. Samen werkten we van een goed idee naar een gevalideerd proces en inmiddels ontwikkelen de ondernemers de eerste pilots om uiteindelijk een full scale installatie te realiseren de komende jaren.

Of neem het voorbeeld van Wafilin Systems, dat via membraantechnologie waardevolle eiwitten  terugwint uit afvalwaterstromen in de voedingsmiddelen industrie, zoals bij Avebe. Dit scheelt niet alleen veel energie, maar levert ook een veel hoogwaardiger product op.’

De rol van Water Alliance bij deze projecten is meervoudig. ‘Allereerst koppelen we de behoefte van de markt aan de kennis en expertise van onze partnerbedrijven. Maar we helpen de innovators ook met het ontwikkelen van een businesscase en soms ook met extra kennis of financiële steun.’

Kijk ook naar de businesskant van innovatie – Hein Molenkamp, Water Alliance

Waar Molenkamp als Dragon dan ook met name op let, is of de businesskant van de innovatie in orde is. ‘Als een innovatie een bestaand probleem adresseert, is het vaak niet moeilijk om de eerste onderzoeken gefinancierd te krijgen. Maar de route van idee naar succesvol product neemt bij veel innovaties vaak tien jaar met uiteraard veel kosten. In die tijd moet je ook nadenken over de zakelijke kant: wat is je kostprijs, heb je een marketingplan, hoe betrek je potentiële klanten bij de ontwikkeling van je product? Bij welke klanten ga je de eerste installaties demonstreren en implementeren, in welke landen wil je actief worden. Innovatie gaat helaas niet alleen over technologie, maar ook over een gezond bedrijf opbouwen, de juiste skills ontwikkelen in het team om je heen dat het product aan de man kan brengen. We dagen onze partners dan ook regelmatig uit om hun innovatie voor ons en elkaar te pitchen in zowel binnen- als buitenland. Je kunt nog zo’n mooi idee hebben, als niemand begrijpt welk probleem je oplost en hoe je dat aanpakt, kom je niet ver.’

Inschrijven voor Watervisie en het iLinqs Festival kan hier