HomeArchiefTata Steel: CO2-heffing mag geen doel op zichzelf zijn

Tata Steel: CO2-heffing mag geen doel op zichzelf zijn

Tata Steel is een van de partijen die wordt gehoord in de Tweede Kamer over het Klimaatakkoord. Het bedrijf vindt dat CO2-reductie met behoud van de internationale positie leidend moet zijn. Een CO2-heffing kan daarbij slechts een middel zijn, mits deze heffing niet leidt tot verlies aan investeringen, marktpositie en werkgelegenheid.

Manager public affairs Ingrid de Caluwé van Tata Steel: ‘Tata Steel behoort tot de wereldwijde top van staalbedrijven met de laagste CO2-uitstoot per ton staal. Voor een verdere, drastische verlaging van de CO2-uitstoot zullen baanbrekende nieuwe technieken nodig zijn, een complete herinrichting van de processen én de inzet van duurzame brandstoffen, zoals groene elektriciteit en waterstof.

Dit is alleen mogelijk met investeringen die onvoldoende rendabel zijn en daarmee de concurrentiepositie op de internationale markt verzwakken. Het is daarom van groot belang dat de overheid maatregelen neemt die zowel de CO2-uitstoot reduceren, als ook de bedrijven die zich hiervoor inzetten steunen. ‘

Innovatie

Tata Steel heeft een CO2-reductieplan ontwikkeld met nieuwe doorbraaktechnologieën zoals de doorbraaktechnologie HIsarna die het mogelijk maakt twintig tot tachtig procent minder CO2 uit te stoten.        De staalreus startte met Dow Chemical cross-sectorale samenwerking waarbij koolmonoxide uit de hoogovengassen wordt afgevangen en in een fabriek omgezet in grondstoffen voor de chemische industrie.

Verder werkt Tata samen met Nouryon aan de ontwikkeling van een waterstoffabriek op het terrein in IJmuiden. Ook verkocht het bedrijf een stuk terrein aan Tennet voor het opzetten van een aanlandpunt voor groene stroom van windmolens op zee.

Tata (straks TyssenKrupp) heeft de ambitie een het terrein in IJmuiden tot 2050 om te vormen tot een circulair knooppunt, waar CO2-neutraal staal wordt geproduceerd en CCS (opslag) overbodig wordt.

CO2-heffing

Over de CO2-heffing is het bedrijf duidelijk: Bovenop de omvangrijke investeringen zou deze een zeer grote financiële aderlating betekenen, die investeringen in duurzame innovaties en CO2-reductie onmogelijk maken.

Argumenten heeft het bedrijf genoeg: De staal gerelateerde uitstoot van Tata Steel is 12,5 miljoen ton CO2. Iedere heffing over de uitstoot maakt het moeilijk om nog in innovatie te investeren. Het staalbedrijf is bang dat het zichzelf uit de markt prijst en klanten minder schoon staal tegen lagere kosten in het buitenland zullen kopen. Tata vraagt de Kamer dan ook in te zetten op een zodanige vormgeving van de CO2-heffing dat het CO2-reductie oplevert, de economie duurzaam versterkt én werkgelegenheid voor de langere termijn oplevert.

Europese aanpak

Het bedrijf vraagt verder financiering voor de onrendabele top, investeringen in de voor de transitie benodigde infrastructuur en aanscherping van de Europese doelstellingen, zodat er binnen Europa een gelijk speelveld ontstaat. Dit is volgens het staalbedrijf echter pas effectief indien aangevuld met border adjustments aan de EU grenzen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl