HomeArchiefTata Steel investeert in omvangrijke milieu-installatie
Tata Steel investeert in omvangrijke milieu-installatie

Tata Steel investeert in omvangrijke milieu-installatie

Tata Steel investeert 200 miljoen euro in een ontstoffings- en een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Zo’n 180 meter lang en op het hoogste punt 90 meter worden de twee installaties samen. Volgend jaar resulteert het eerste deel van het project in tachtig procent minder uitstoot van stof en zware metalen bij de Pelletfabriek ten opzichte van 2019.

De Pelletfabriek maakt de grondstoffen voor de productie van vloeibaar ruwijzer. Bij de productie komen rookgassen vrij. Deze gaan straks door een speciale leiding naar de nieuwe ontstoffingsinstallatie. De leiding wordt in totaal 140 meter lang en krijgt een doorsnede van zes meter. Dat is vergelijkbaar met de doorsnede van een tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn tunnel in Amsterdam. De ontstoffingsinstallatie zelf bestaat uit ruim zesduizend filterzakken, bij elkaar ruim zestig kilometer lang. Deze reinigen de rookgassen zodat de uitstoot van stof en zware metalen, zoals lood, bij de Pelletfabriek met zo’n tachtig procent afneemt.

Losgekoppeld

Tata Steel heeft de bouw van de ontstoffingsinstallatie losgekoppeld van de bouw van de DeNOx-installatie. ‘We verwachten de bouw van de ontstoffingsinstallatie te starten na de zomer’, zegt Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland. ‘Hierdoor kunnen wij de deze al in 2023 in bedrijf nemen en daarmee snel op weg naar een schonere omgeving.’

In 2025 volgt de ingebruikname van het tweede onderdeel, de DeNOx-installatie. Deze moet de uitstoot van stikstofoxiden bij de Pelletfabriek met ongeveer tachtig procent verminderen. Hiervoor gebruikt Tata Steel een nieuwe technologie die nog niet elders in de staalindustrie op deze schaal is toegepast.

Roadmap Plus

De afgelopen tien jaar is de uitstoot van lood vanaf het terrein al met circa 95 procent verminderd, met name door de doekfilterinstallaties bij de Sinterfabriek. Met de realisatie van de ontstoffingsinstallatie in 2023 wordt een aanzienlijk deel van de resterende emissies verminderd. Hierdoor zal samen met een aantal andere maatregelen volgend jaar de totale looduitstoot van het terrein met circa zeventig procent verminderen.

De ontstoffings- en DeNOx-installatie is de grootste en een belangrijke maatregel uit het Roadmap Plus, het pakket van meer dan vijfentwintig maatregelen waarmee de impact op de leefomgeving dit en volgend jaar drastisch wordt verminderd. Ook voor de langere termijn is deze maatregel een essentiële verbetering. De Pelletfabriek blijft namelijk ook in de productie van staal op basis van waterstof een belangrijke processtap.

PAK-stoffen

Eerder deze maand nam Tata Steel al een nieuwe milieu-installatie in gebruik bij de Koudbandwalserij. Daardoor worden er geen PAK-stoffen meer uitgestoten tijdens het gloeien van rollen staal. Samen met de andere maatregelen uit het Roadmap Plus leidt de ingebruikname van deze nieuwe installatie in 2022 tot een afname van circa vijftig procent in de uitstoot van PAK-stoffen.

De Koudbandwalserij walst staalrollen tot de juiste breedte en dikte waarna een deel van het staal wordt gegloeid en verder verwerkt voor allerlei toepassingen, zoals auto’s, gebouwen en witgoed. Via speciale filters vangt de nieuwe installatie het overgrote deel van PAK-stoffen bij het gloeien af en de resterende PAK-stoffen worden vervolgens verbrand en omgezet in puur water en een fractie CO2. Hierdoor stoot het gloeiproces geen PAK-stoffen meer uit. Bij de Sinterfabriek voert Tata Steel op dit moment een proef uit om PAK-stoffen nog beter uit de rookgassen te filteren.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

[email protected]