HomeVeiligheidTata Steel moet uitstoot verder reduceren
Tata Steel investeert in omvangrijke milieu-installatie

Tata Steel moet uitstoot verder reduceren

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verplicht Tata Steel in IJmuiden om uitstoot verder terug te brengen. Met een aanscherping op de vergunning van de Kooksgasfabriek 1 eist de OD NZKG dat Tata Steel de uitstoot van zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof omlaag brengt.

De OD NZKG heeft de vergunde emissies voor ZZS en stof aangescherpt. In het geval van PAK’s eist de OD NZKG nu van Tata Steel dat het staalbedrijf de uitstoot ervan reduceert, van 0,1 mg/Nm3 naar 0,05 mg/Nm3. Voor stof gaat dit van 10 mg/Nm3 naar 1 mg/Nm3. Ook heeft de OD NZKG grenswaarden gesteld aan de emissie van koolwaterstoffen en benzeen.

Meer milieuwinst

Bij Kooksgasfabriek 1 worden vrijkomende gassen en stof tijdens het vullen van de kookskamers weggezogen en behandeld in drie grondstations: de vulgasontstoffingen. Uit eerdere metingen bleek dat niet werd voldaan aan de eisen voor PAK’s in de vergunning. Hiervoor heeft de OD NZKG destijds een last onder dwangsom opgelegd.

Na het nemen van door de Omgevingsdienst opgelegde maatregelen bij de vulgasontstoffingen is door het staalbedrijf voldaan aan de vergunde grenswaarden voor PAK’s en stof. De OD NZKG is echter van mening dat er meer milieuwinst mogelijk is en scherpt daarom nu de vergunning aan. Hiermee is de door de Europese Unie best beschikbare techniek (BBT 44) geïmplementeerd.

De Omgevingsdienst zoekt de grens op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is wat betreft opgelegde eisen. Deze aanscherping ziet de OD NZKG als een logische volgende stap daarin.

Procedure

De ontwerpbeschikking ligt van 8 december 2022 tot 20 januari 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen en aanvullingen via een zienswijze indienen, aldus de omgevingsdienst.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl