HomeArbeidsmarktTechniekbranches slaan handen ineen om 60.000 technische vacatures te vervullen
aanvalsplan techniek

Techniekbranches slaan handen ineen om 60.000 technische vacatures te vervullen

Door het tekort aan technici dreigt de uitvoering van de energietransitie en onder meer de bouwopgave vast te lopen. Daarom lanceren vijf technische sectoren in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland het ‘Aanvalsplan Techniek’ waarin onconventionele maatregelen niet worden geschuwd om 60.000 vacatures structureel in te vullen.

Gouden Poort

Volgens de deelnemers moet de arbeidsmarkt voor technici compleet anders worden ingericht. In het nieuwe systeem moet er één centrale plek, de Gouden Poort genoemd, komen voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen. In samenwerking met betrokken partijen – zoals vakbonden en overheden – moet het Aanvalsplan in de komende tien jaar flinke extra investeringen losmaken waarmee zo’n 60.000 vacatures structureel worden ingevuld.

 Aanvalsplan Techniek

Het Aanvalsplan Techniek is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten.

In de eerste plaats is het streven meer mensen te laten kiezen en te behouden voor de techniek. De ambitie is de instroom te verdubbelen en de uitstroom tot een minimum te beperken. Hiermee kunnen op termijn structureel 25.000 vacatures worden ingevuld. Hiervoor wordt door de branches onder meer de Gouden Poort opgezet, de hub voor technisch personeel. De Gouden Poort verzorgt (zij-)instroomtrajecten, begeleiding en plaatsing op basis van vaardigheden. Technici die van hieruit doorstromen naar een reguliere baan in de betrokken sectoren krijgen een 10-jarige werk- en ontwikkelgarantie aangeboden. Om de bestaande tekorten aan techniekdocenten te verminderen, stelt het bedrijfsleven  1.000 extra docenten beschikbaar.

Verder komt er een productiviteitsoffensief door het versnellen van robotisering en digitalisering van de industrie (smart-industry), meer pre-fab bouw en standaardisering en meer programmatische en seriematige overheidsaanbestedingen. De ambitie is deze transformaties substantieel te versnellen. Hierdoor zijn naar verwachting 25.000 technici per jaar minder nodig.

Tot slot willen de samenwerkende branches meer talent van buiten, waaronder ook statushouders, aan de slag helpen. Een gerichte vakkrachten-regeling moet hierbij helpen. Hiermee kunnen naar schatting structureel zo’n 10.000 vacatures per jaar worden ingevuld.

Historische samenwerking

De aanpak om uiteenlopende doelgroepen met een integraal plan in te laten stromen in de techniek is volgens Theo Henrar, voorzitter van FME, uniek: “We gaan met elkaar fors investeren in het technisch onderwijs en in de arbeidsmarkt. Zo zorgen we ervoor dat ervoor dat werken in de techniek en in de technologie aantrekkelijk is.”

Reacties

Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie: “Het belang van goede vakmensen is voor ons, als ‘backbone’ van de Nederlandse maakindustrie, zeer groot. Zonder voldoende goed opgeleide vakmensen komt de productie en toelevering op een lager niveau te liggen en dat is slecht voor de Nederlandse economie en alle maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen.”

Maarten Otto, voorzitter WENB: “Zonder technisch talent geen duurzaam dak boven ons hoofd. De energietransitie en woonopgave dreigen spaak te lopen door het structurele tekort aan technici. Alleen al de energiesector heeft tot 2030 duizenden extra vakmensen nodig voor onder andere de uitbreiding en verzwaring van energie infrastructuur, de bouw van windmolenparken en de installatie van warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen. Daarom slaan we de handen ineen om méér technisch talent aan te trekken en te behouden: zo pakken we gezamenlijk het tekort van 60.000 technici in Nederland aan.”

Delen:

monique@industrielinqs.nl