HomeTransitieWind- en zonne-energieTenneT gunt contracten offshore transport en installatie aan Allseas en Heerema
Pioneering Spirit

TenneT gunt contracten offshore transport en installatie aan Allseas en Heerema

TenneT heeft meerjarige raamovereenkomsten gesloten met Allseas en Heerema Marine Contractors voor het transport en de installatie van ten minste veertien 2 gigawatt (2 GW) offshore platforms. De veertien converterstations van 2 GW zullen worden geïnstalleerd in het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee.

De twee partijen gaan in de periode tot 2031 veertien jackets en veertien topsides transporteren en installeren. Heerema zet de Semi-Submersible Crane Vessel (SSCV) Sleipnir en een eigen “floatover-barge” in. Allseas gebruikt zijn single-lift installatieschip Pioneering Spirit voor de installatie van de jackets en topsides. Beide schepen zijn de afgelopen jaren diverse malen ingezet voor de installatie van jackets en topsides voor TenneT in de Nederlandse en Duitse Noordzee.

Slots

Heerema heeft ongeveer 60% van de beschikbare slots voor transport en installatie toegewezen gekregen en Allseas ongeveer 40%. Slots voor toekomstige projecten na 2031 kunnen aan de toegekende contracten worden toegevoegd. De toegekende slots zijn niet gekoppeld aan specifieke 2 GW projecten. De HVDC-leveranciers die de jackets en topsides voor TenneT bouwen (Hitachi Energy/Petrofac, GE/Sembcorp, GE/McDermott en Siemens/Dragados) kunnen kiezen uit de leveranciers waarbij Heerema en Allseas zowel jackets als topsides kunnen installeren.

Sleipnir

Semi-Submersible Crane Vessel (SSCV) Sleipnir Heerema

De single-lift technologie van Allseas is al veelvuldig toegepast in offshore windprojecten in heel Europa. Dankzij de grote hefcapaciteit en werkvermogen van het single-lift schip Pioneering Spirit kan Allseas de installaties het hele jaar door uitvoeren.

Boskalis zal optreden als onderaannemer van Allseas en speciaal voor het 2GW-Program één of twee nieuwe transportschepen bouwen die zullen voldoen aan de strengste toekomstige wettelijke normen inzake duurzaamheid en emissies.

Langlopende overeenkomsten

Onlangs heeft TenneT raamovereenkomsten gegund voor de civiele werken voor de landstations in Nederland, offshore en onshore converterstations en de kabelverbindingen van de veertien 2 GW projecten in Nederland en Duitsland. In de aanbesteding zijn langlopende overeenkomsten gesloten om de leveranciers planningszekerheid en voorspelbaarheid te kunnen geven.

Verklaring van Oostende

België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben de Verklaring van Oostende ondertekend tijdens de Noordzee-energietop in april 2023. In deze verklaring kwamen de landen overeen om tegen 2030 gezamenlijk ten minste 120 gigawatt (GW) aan offshore windenergiecapaciteit te installeren. TenneT, Europa’s toonaangevende transmissiesysteembeheerder op zee, zal ongeveer een derde van dit volume voor zijn rekening nemen, oftewel 40 GW aan netaansluitingen. Daartoe bouwt TenneT in Duitsland en Nederland offshore netaansluitingssystemen met elk een totale capaciteit van 20 GW.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl