HomeTransitieTenneT neemt nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven-Groningen in gebruik
TenneT op zoek naar innovaties tegen netcongestie

TenneT neemt nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven-Groningen in gebruik

TenneT heeft de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en hoogspanningsstation Vierverlaten, bij de stad Groningen, in gebruik genomen. De bouw van de 40 kilometer lange 380kV elektriciteitsverbinding duurde 3 jaar, na een voorbereidingstijd van 13 jaar.

Tegelijkertijd is ook het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bij Vierverlaten in bedrijf gegaan. Van hieruit verdeelt TenneT elektriciteit naar hoogspanningsverbindingen met andere delen van Groningen, Drenthe. Friesland en de netten van de regionale netbeheerder Enexis.

Energieknooppunt

De nieuwe hoogspanningsverbinding is van groot belang voor elektriciteitstransport vanaf Eemshaven. Dit gebied is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een energieknooppunt van nationaal en internationaal belang met elektriciteitscentrales, wind- en zonneparken. Bovendien komen hier de hoogspanningskabels uit Denemarken en Noorwegen en van windparken op de Noordzee aan land. De komende jaren zal de omvang van het energietransport in deze regio verder groeien.

Offshore windparken

Het ministerie van Economische Zaken doet momenteel onderzoek naar het aansluiten van 4,7 GW aan windparken vanaf de Noordzee op Eemshaven. Uitbreiding van het 380 kV-net is ook in onderzoek. In Eemshaven gaat het om een nieuw hoogspanningsstation in Oostpolder en vanaf Vierverlaten om een nieuwe 380 kV-verbinding richting Noordoostpolder (hoogspanningsstation Ens) met aansluiting op de landelijke 380 kV-ring.  Vorige maand publiceerde het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de te onderzoeken alternatieven voor de verbinding Vierverlaten-Ens en van hieruit verder naar Diemen.

Landschapsprogramma

Het project Eemshaven-Vierverlaten is nog niet afgerond. De masten en de geleiders van de oude 220 kV-verbindingen moeten nog worden weggehaald. Als gevolg van de snelle en grote toename van met name zonnestroom in Groningen is TenneT  genoodzaakt drie maanden later dan gepland te starten met de sloopwerkzaamheden. Toch zal de netbeheerder de werkzaamheden in het voorjaar van 2024 afronden.

TenneT investeert bovendien in een landschapsprogramma met diverse groene en cultureel-historische maatregelen in een zone aan weerzijde van de nieuwe verbinding. De netbeheerder investeert 15 miljoen euro in dit programma en in natuurcompensatie – onder meer om weidevogels rondom de verbinding te behouden. In 2028 moet dit programma gereed zijn.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl