HomeArchiefTenneT opent Randstad 380 kV Noordring
380 KV Noord

TenneT opent Randstad 380 kV Noordring

Na een bouwperiode van vijf jaar neemt TenneT de zestig kilometer lange Randstad 380 kV Noordring in gebruik. Deze nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding levert een extra betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor miljoenen huishoudens en bedrijven in de Randstad. Bovendien zorgt de stroomslagader voor de benodigde transportcapaciteit voor groene stroom van windparken op de Noordzee.

De nieuwe elektriciteitsverbinding is met een lengte van zestig kilometer tussen Beverwijk en Bleiswijk het grootste project van TenneT in Nederland op land. Het net is bovendien gebouwd in het drukst bevolkte gebied van Europa. Tegelijk paste TenneT de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied aan. Bovendien realiseerde de netbeheerder  twee nieuwe hoogspanningsstations in Beverwijk en Vijfhuizen.

Innovatie

Tussen Beverwijk en Bleiswijk gebruikte TenneT op 151 locaties nieuwe wintrackmasten. Deze masten passen door hun ranke ontwerp en kleurstelling (lichtgrijs) goed in de drukbevolkte Randstad. Van de zestig kilometer lange 380 kV hoogspanningsverbinding is tien kilometer ondergronds gelegd, wat deel uitmakend van het vermaasde net, wereldwijd uniek is. De nieuwe toegepaste aluminium kabels zijn goedkoper, vervoeren elektriciteit efficiënter waardoor de CO2-footprint kleiner is.

Feiten

24 van de 151 wintrackmastposities zijn ‘slechts’ 43 meter hoog en staan nabij Schiphol. Een tachtig meter hoge wintrackmast garandeert een veilige doorvaart voor de schepen door de Ringvaart in Rijpwetering. Iedere wintrackmast staat gemiddeld op 25 heipalen die elk 20-30 meter de grond ingaan en de zwaarste mast weegt zeventig ton. De ondergrondse kabels liggen op een diepte van 34 meter in het Noordzeekanaal tot 1.80 meter bij een ‘open ontgraving’. De Randstad Noordring kruist zes snelwegen, zeven waterwegen en drie spoorwegen.

Teamwork

Meer dan 1000 mensen in de omgeving, 300 landeigenaren, meer dan 25 bevoegde gezagen, dertien aannemers en 200 TenneT medewerkers zijn betrokken geweest bij de bouw

Samen in de omgeving

In de ochtend van 10 oktober zijn in Kaag en Braassem de laatste werkzaamheden afgerond. Hier ontwikkelde TenneT samen met omwonenden van het Ghoybos een duurzaam initiatief: De verfraaiing van het hekwerk rondom een opstijgpunt midden in het Ghoybos.  Het doel hiervan was de visuele impact van de hoogspanningsverbinding op het gebied, te verbeteren. Architectenbureau Botersloot ontwikkelde in opdracht van TenneT twee scenario’s . Bewoners en bedrijven kozen vrijwel unaniem voor het ‘bloem’-scenario.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl