HomeTransitieTenneT onderzoekt verkoop Duitse activiteiten aan Duitse staat
TenneT op zoek naar innovaties tegen netcongestie

TenneT onderzoekt verkoop Duitse activiteiten aan Duitse staat

De snelle versnelling van de netuitbreiding, onshore en offshore, vereist ongekende kapitaalinvesteringen van TenneT. De netbeheerder stelt dat de kapitaalbehoefte het komende decennium alleen maar zal toenemen. De Nederlandse overheid geeft de voorkeur aan financiering van de Nederlandse activiteiten, geschat op 10 miljard euro. In de Duitse activiteiten zou zo’n 15 miljard euro moeten worden geïnvesteerd. Daarvoor zoekt TenneT nu dus een oplossing.

TenneT exploiteert op dit moment het Nederlandse hoogspanningsnet en een deel van het Duitse hoogspanningsnet. Volgens de netbeheerder geven zowel de Nederlandse als de Duitse overheid er de voorkeur aan  hun nationale elektriciteitsnet te financieren, te controleren en in eigendom te hebben. TenneT wil daarom in gesprek met de Duitse overheid om de mogelijkheid van een volledige verkoop van de Duitse activiteiten van TenneT te onderzoeken. Al in 2019 ondertekenden Nederland en Duitsland een intentieverklaring om te onderzoeken in welke vorm de Duitse overheid aandeelhouder van TenneT kon worden.

Transpower

TenneT nam in 2010 het elektriciteitsnet van E.On in Duitsland, Transpower, over. Daarvoor werd toen 885 miljoen euro voor neergeteld. In 2015 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar deze overname. De Rekenkamer kwam tot de conclusie dat er financiële risico’s kleefden aan deze aankoop. ‘De Staat loopt het risico dat er geld uit de Nederlandse schatkist moet worden aangewend om investeringen van TenneT in Duitsland mogelijk te maken’, aldus de Rekenkamer toentertijd.

TenneT is momenteel nog in overleg met de Nederlandse overheid, de enige aandeelhouder van de netbeheerder, over de te nemen stappen.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl