HomeArchiefTenneT ontwikkelt offshore-netverbinding met leveranciers

TenneT ontwikkelt offshore-netverbinding met leveranciers

Transportservice operator TenneT vroeg de vijf grootste leveranciers van HVDC-technologie om mee te denken over een twee gigawatt offshore netverbinding. Het innovatiepartnerschap moet tot een gestandaardiseerd platformontwerp leiden voor alle HVDC-oplossingen.

In 2030 zal veertig procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte afkomstig zijn van windmolenparken op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. In het windenergiegebied IJmuiden Ver zullen twee netaansluitingen van twee gigawatt op zee worden aangelegd. Een dergelijke netaansluiting bestaat momenteel niet. Dit vereist een nieuw platformontwerp en een hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) transportsysteem dat een grotere vermogensoverdracht mogelijk maakt.

IJmuiden Ver ligt ver uit de kust en heeft een grote omvang. Daarvoor lijkt een twee gigawatt HVDC-verbinding gebaseerd op 525 kilovolt, de meeste economische voordelen te bieden. Er is dan slechts één kabelsysteem per twee gigawatt nodig, waardoor de impact op het milieu en de omgeving beperkt is.

Innovatiepartnerschap

Om een dergelijk innovatief gelijkstroomsysteem te realiseren, is TenneT samen met vijf HVDC-leveranciers op basis van een innovatiepartnerschap de ontwerpfase gestart. De partners zijn:  ABB Power Grids, GE Renewable Energy’s Grid Solutions, Consortium Global Energy Interconnection Research Institute (GEIRI) & C-EPRI Electric Power Engineering (C-EPRI) , Siemens en Xian Electric Engineering.

De leveranciers zullen deze HVDC-oplossing ontwikkelen op basis van door TenneT vastgestelde criteria. De partijen verstrekken hierover specifieke informatie aan Iv-Offshore&Energy, die in opdracht van TenneT de studie Front-End Engineering Design (FEED) uitvoert. Op basis hiervan wordt een gestandaardiseerd platformontwerp ontwikkeld voor alle HVDC-oplossingen.

Gestandaardiseerd platform

De informatie uit de gezamenlijke O&O-innovatiefase zal worden gebruikt voor het definitieve ontwerp van het platform. TenneT gebruikt dit gestandaardiseerde ontwerp voor de aanbesteding van enkele twee gigawatt-netaansluitingen (waaronder IJmuiden Ver Alpha en Beta). Dit draagt bij aan het verlagen van de kosten voor het offshore-net.

Ook in Duitsland

TenneT zal vanaf 2029 ten minste vier projecten voor een twee gigawatt offshore-netverbinding in Duitsland realiseren. De resultaten van de FEED-studie en de R&D-fase van het innovatiepartnerschap zullen hiervoor ook nadrukkelijk input geven.

Schaalgrootte IJmuiden Ver

IJmuiden Ver krijgt windparken met een totaal vermogen van vier gigawatt. Met het nieuwe twee gigawatt-verbindingsconcept wil TenneT optimaal gebruik maken van de schaalgrootte van het gebied. De voorbereidingen en procedures voor deze projecten zijn in 2019 gestart en Net op Zee IJmuiden Ver Alpha en Net op Zee IJmuiden Ver Beta zullen voor 2030 in gebruik worden genomen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl