HomeArchiefTenneT sluit tot 2030 6,1 gigawatt extra offshore wind aan

TenneT sluit tot 2030 6,1 gigawatt extra offshore wind aan

TenneT maakt bekend het op land én op zee van 2024 tot en met 2030 6,1 gigawatt aan extra offshore windparken gaat aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Een deel daarvan krijgt een twee gigawatt gelijkstroomverbinding.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat zette met zijn brief aan de Tweede Kamer een belangrijke stap in de uitvoering van de routekaart voor de ontwikkeling van windenergie op zee tot 2030. TenneT heeft van EZK de verantwoordelijkheid gekregen voor het aansluiten van in totaal 9,6 gigawatt vermogen. Daarvan zal 5,6 gigawatt worden aangesloten met wisselstroomverbindingen en vier gigawatt met innovatieve gelijkstroomverbindingen. Samen met de al operationele windparken op zee komt de capaciteit aan wind op zee in 2030 uit op 10,6 gigawatt. Dit komt overeen met bijna 22 keer de capaciteit van de kerncentrale in Borssele.

Twee gigawatt

Voor de windenergiegebieden Hollandse Kust (west) en Ten Noorden van de Waddeneilanden wordt geprofiteerd van TenneT’s gestandaardiseerde concept met offshore transformatorstations van 700 megawatt. Deze bundelen de elektriciteit van de windparken. 220 kilovolt kabels transporteren de windstroom vervolgens naar de kust.

Bij het verder op zee gelegen windenergiegebied IJmuiden Ver zullen twee gelijkstroomverbindingen (bestaande uit kabels en converterstations) worden gebruikt; voor het eerst ter wereld met een capaciteit van twee gigawatt. De kabels hebben een spanningsniveau van 525 kilovolt. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de schaalgrootte van dit gebied en dit sluit ook aan bij de wens van windindustrie voor grotere windparken. Bij een grotere capaciteit van twee gigawatt zijn maar twee in plaats van zes kabels nodig, wat leidt tot lagere kosten en is een kleiner ruimtebeslag. Ook zijn minder tracés op land nodig, waardoor de omgeving zoveel mogelijk wordt ontzien.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl