HomeTransitieElektrificatieTenneT voert komende tien jaar 700 grote projecten uit
Elektriciteitsnet

TenneT voert komende tien jaar 700 grote projecten uit

TenneT heeft de ontwerpinvesteringsplannen voor het ‘Net op land’ en het ‘Net op zee’ voor de komende twee jaar naar toezichthouder ACM gestuurd. In deze plannen zijn waar mogelijk ook de reacties verwerkt die zijn binnengekomen gedurende de consultatiefase, november vorig jaar.

Iedere twee jaar publiceren netbeheerders investeringsplannen, waarin zij aangeven welke investeringen er de komende tien jaar nodig zijn om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. TenneT publiceert twee investeringsplannen, het ‘Net op Land’ en het ‘Net op Zee’. Uit de plannen, die begin november zijn gepubliceerd, komt naar voren dat een forse verbouwing van het elektriciteitsnet nodig is vanwege de energietransitie. De komende tien jaar verwacht TenneT ongeveer 700 grote infrastructurele projecten uit te voeren.

Vertraging

Dit betreft onder meer netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, aansluiting van windparken op zee en reconstructieprojecten. TenneT ontwikkelt de komende tien jaar onder meer vijf grotere nieuwe stroomsnelwegen (380kV) en gaat 140 hoogspanningsstations moderniseren.

De netbeheerder geeft aan dat er veel gebouwd zal moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige situatie. Het aantal aanvragen voor netaansluitingen is meer dan tien keer zo hoog dan twee jaar geleden. Dit leidt tot wachttijden voor de aanvragers. Tegelijkertijd heeft TenneT te maken met vertragingen bij de uitbouw van het hoogspanningsnet. Van de 252 netuitbreidingsprojecten die al zijn gepland, zijn er meer dan 60 vertraagd. Dat heeft diverse oorzaken. Aan de ene kant moeten netten worden afgeschakeld om veilig te kunnen werken, wat een beperkende factor is. Tegelijkertijd hebben zowel de netbeheerder als de aannemers te maken met een tekort aan geschikt personeel. Materialen en netcomponenten hebben extreem lange levertijden en de vergunningstrajecten zijn ook erg lang.

Feedback

De nieuwe investeringsplannen hebben in november ter inzage gelegen voor consultatie. Hierop ontving TenneT 49 reacties. De feedback is verwerkt in de investeringsplannen. Een deel van de reacties ging over de voortgang van de projecten en de datum waarop projecten worden opgeleverd. Daarnaast waren er veel vragen over het prioriteren van projecten en hoe die keuzes zijn gemaakt. TenneT zegt continu in dialoog te blijven met alle verschillende belanghebbenden. Daartoe zijn in 2023 het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) en de regionale Energy Boards opgericht.

TenneT heeft de ontwerpinvesteringsplannen en de reacties op haar website gepubliceerd en naar de toezichthouder gestuurd.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl