HomeUtilitiesEnergieTenneT voorziet afname leveringszekerheid elektriciteit na 2030

TenneT voorziet afname leveringszekerheid elektriciteit na 2030

Dankzij de goede verbindingen met het buitenland blijft de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland tot 2030 hoog. Uit de Monitor Leveringszekerheid 2024 van TenneT blijkt dat deze leveringszekerheid na  2030 aanzienlijk minder wordt. Na 2030 neemt de vraag naar elektriciteit toe terwijl het aanbod uit regelbare kolen- en gascentrales juist afneemt. 

TEnneT analyseerde aan de hand van tientallen scenario’s of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om aan de binnenlandse elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn. Nieuw aan dit jaarlijkse advies aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een analyse van de economische levensvatbaarheid van regelbaar vermogen zoals batterijen, vraagrespons, gascentrales en nucleaire opwek.

Gas- en kerncentrales levensvatbaar

Uit deze analyse blijkt dat bijna alle capaciteit uit gas- en kerncentrales ‘waarschijnlijk levensvatbaar’ of ‘zeer waarschijnlijk levensvatbaar’ is over de geanalyseerde periode tot 2033. Batterijcapaciteit en vraagrespons vertonen enige risico’s qua economische levensvatbaarheid in 2028. Dit verbetert in latere jaren en tegen 2033 is de verwachte hogere batterijcapaciteit en vraagrespons zeer waarschijnlijk wél levensvatbaar.

In vergelijking met de vorige editie van de Monitor is er in de jaren tot 2030 een verbetering van de leveringszekerheid. Nationaal zien we een hogere elektriciteitsvraag en vermindering van regelbaar vermogen. Toch is  er sprake van een verbeterde leveringszekerheid, omdat het productievermogen in omringende landen op peil blijft.

Na 2030 is er sprake een duidelijke verslechtering van de leveringszekerheid. Het achterblijven van regelbaar vermogen leidt ertoe dat in steekjaar 2033 de betrouwbaarheidsnorm* van 4 uur wordt overschreden tot ruim 14 uur. Deze ontwikkelingen manifesteren zich niet alleen in Nederland, ook in andere landen leidt dit tot grotere wederzijdse afhankelijkheid. Het belang van interconnectoren naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen zal ook na 2030 groot zijn.

Advies

TenneT adviseert het ministerie sturingsmiddelen toe te voegen maar ook te kijken naar het wegnemen van marktverstoringen zoals de salderingsregel voor zonnepanelen.Ook moet leveringszekerheid worden meegebomen in de beleidskeuzes voor de verdere ontwikkeling van het energiesysteem na 2030, bijvoorbeeld als onderdeel van de uitwerking van het Nationaal Plan Energiesysteem.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl