HomeInvesteringenTenneT zoekt contractor voor offshore netverbindingen in de Noordzee

TenneT zoekt contractor voor offshore netverbindingen in de Noordzee

TenneT wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de aanleg van gelijkstroomkabels voor ten minste tien netaansluitingen voor wind op zee naar land in Nederland en Duitsland. Het gaat om zowel de 525 kV onderzeese kabels voor de aanleg tussen de offshore converterplatforms in de Noordzee en de kust, als de ondergrondse kabels van de kust naar de converterstations aan land. De te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van maximaal acht jaar.

Offshore-uitbreidingsdoelstelling

Deze Europese tender volgt op een eerdere EU-aanbesteding deze zomer en past in het ‘2 gigawatt programma’, de nieuwe TenneT standaard voor offshore netaansluitingen.

TenneT geeft aan de samenwerking met partners uit de offshore industrie voor offshore wind te willen uitbreiden. Het doel hiervan is om de offshore-uitbreidingsdoelstelling voor 2030 te halen. In de Verklaring van Esbjerg hebben Duitsland, Nederland, Denemarken en België afgesproken om tegen 2030 samen minstens 65 gigawatt aan offshore windenergie te installeren. Met 40 gigawatt aan netaansluitingen komt bijna tweederde daarvan voor rekening van TenneT, met elk 20 gigawatt in de Duitse en Nederlandse Noordzee. Hiertoe zijn investeringen in een vermaasd gelijkstroomnet op zee en op land noodzakelijk, waardoor de uitwisseling van elektriciteit tussen Europese landen mogelijk wordt en leveringszekerheid verbeterd wordt.

Bovendien hebben de ministers van Energie van de leden van de North Sea Energy Cooperation (NSEC) en de Europese Commissie onlangs hun gezamenlijke ambitie aangekondigd om de inzet van offshore windenergie tot 2050 aanzienlijk te verhogen.

Tweede aanbesteding

In juni publiceerde TenneT de eerste grootschalige EU-tender in de offshore sector. Deze aanbesteding is gericht op de offshore converterplatforms en de onshore converterstations. Deze twee aanbestedingen vormen samen een ‘holistisch en concreet actieplan om de uitbreiding van het offshore net in de Noordzee als Europese windenergiecentrale verder te versnellen’, aldus TenneT COO Tim Meyerjürgens.

2GW Programma

Op dit moment heeft TenneT circa 7,2 gigawatt vermogen op de Duitse Noordzee aangesloten en is op de Nederlandse Noordzee circa 2,8 gigawatt opgesteld vermogen aangesloten. Het innovatieve 2GW Programma van TenneT zorgt voor een nieuwe standaard voor toekomstige systemen voor offshore netaansluitingen. Door de grotere capaciteit van twee gigawatt per systeem zijn er minder netaansluitingen vereist.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl