HomeArchiefTenneT zoekt flexibel vermogen in Brabant en Limburg

TenneT zoekt flexibel vermogen in Brabant en Limburg

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT zoekt in Limburg en Brabant partijen die flexibel met hun vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Deze verkenning is een onderdeel van een congestieonderzoek dat de netbeheerder momenteel doet om het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te benutten.

In Brabant en Limburg is een snelgroeiende vraag naar extra capaciteit op het elektriciteitsnet, met name door de komst van veel zonneparken. De hoeveelheid elektriciteit die hiermee wordt opgewekt is groter dan het elektriciteitsnet op dit moment kan verwerken. Er vinden in beide regio’s volop investeringen plaats om het net te versterken en uit te breiden, maar die nemen veel tijd in beslag. TenneT kondigde daarom vorig jaar een tijdelijke stop aan voor nieuwe aansluitingen en is tegelijkertijd begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het bestaande net intensiever te gebruiken.

Congestie

In dit congestieonderzoek verkent TenneT of klanten aangesloten op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of aanbod. Dit betekent dat bij een dreigende overbelasting bij de netbeheerder aan die partijen wordt gevraagd voor het moment van optreden om tijdelijk minder aan het net te leveren of juist meer af te nemen. Door het inzetten van flexibiliteit op piekmomenten ontstaat er meer ruimte op het net om nieuwe partijen aan te sluiten.

TenneT stelde een vragenlijst op, waarmee potentiële aanbieders kunnen aangeven in hoeverre ze flexibiliteit kunnen leveren. Dit kunnen zowel partijen zijn die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet als partijen die zijn aangesloten op het regionale net van Enexis. TenneT verwacht vóór de zomer de resultaten van het onderzoek te kunnen inzetten.

Nieuwe regelgeving

Het onderzoek in Brabant en Limburg past in een nieuwe ontwikkeling binnen de energiesector. Toezichthouder ACM publiceert hierover in de loop van 2022 nieuwe regels, waarin dit verder is uitgewerkt. Het ontwerpbesluit stelt vast hoe netbeheerders met transportcapaciteit dienen om te gaan. Van het doen van onderzoek naar mogelijke oplossingen voor transportschaarste tot de dagelijkse uitvoering van congestiemanagement. Ook legt het besluit vast in welke mate netbeheerders congestiemanagement in gebieden met transportschaarste moeten toepassen.

Investeringen

Het inzetten van flexibiliteit is een van de maatregelen om versneld meer aansluitruimte op het net te creëren. In Brabant en Limburg wordt ook gekeken naar het inzetten van de vluchtstrook van het elektriciteitsnet om meer duurzame projecten aan te sluiten. Daarnaast wordt in Brabant en Limburg volop gewerkt aan versterkingen van het hoogspanningsnet. Hierbij worden extra verbindingen en hoogspanningsstations gerealiseerd en wordt het netwerk omgebouwd om alle duurzame projecten te faciliteren. Hiervoor wordt door TenneT de komende tien jaar ruim twee miljard euro geïnvesteerd.

Andere regio’s

TenneT verwacht dat flexibiliteit een aanzienlijke bijdrage kan leveren om het elektriciteitsnet intensiever te benutten en daarmee versneld extra aansluitcapaciteit beschikbaar te stellen. Op korte termijn starten ook soortgelijke consultaties als deze in Friesland, Flevoland, Utrecht en Gelderland, waar eveneens sprake is van beperkte netcapaciteit als gevolg van de snelle ontwikkelingen door de energietransitie. In Zeeland is eerder al een onderzoek afgerond en daar worden de voorbereidingen getroffen om op termijn flexibiliteit in te gaan zetten bij schaarse netcapaciteit.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl