HomeArchiefTien miljoen extra subsidie circulaire economie

Tien miljoen extra subsidie circulaire economie

Het kabinet trekt in 2020 extra subsidie uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Daarnaast trekt het kabinet komend jaar tien miljoen euro extra uit voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

De nieuwe Milieulijst biedt ten opzichte van 2019 meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw. Ook duurzaam vervoer staat hoog op de lijst. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer in 2020 extra aantrekkelijk. Bovendien zet de regeling meer in op het terugdringen van stikstofemissie.

149 miljoen euro

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2020 een bedrag van 149 miljoen euro beschikbaar. De MIA\Vamil biedt fiscaal voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst.

Recycling, stikstof en reformers

Nieuw op de Milieulijst is productieapparatuur voor het maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor hergebruik of recycling. Ook demontage-apparatuur komt in 2020 in aanmerking.

Investeringen die leiden tot een lagere emissie van stikstof (NOx) of (fijn)stof en die verder gaan dan wat wettelijk of via vergunningen verplicht is, kunnen ook gebruik maken van de MIA/Vamil -regeling. Hetzelfde geldt voor reformers voor waterstofproductie uit hernieuwbare bronnen. En wie wil investeren in NOx-emissiereductie kan ook rekenen op financiële ondersteuning.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl