HomeArchiefTien pijlers leggen solide basis voor moderne technische dienst

Tien pijlers leggen solide basis voor moderne technische dienst

(branded content)

Hoe creëren maintenance en asset managers de meeste economische waarde binnen hun organisatie? De mogelijkheden hiervoor lijken eindeloos. Mainnovation beperkte de schier oneindige lijst met opties tot tien basisprincipes. Welke van deze tien prioriteit krijgen, beslist de onderhoudsexpert. Hij geeft zijn technische dienst de grootste impuls door te kiezen voor eerder onderbelichte thema’s.

Maintenance en asset managers willen graag een moderne en proactieve technische service binnen hun organisatie onderhouden. Daarvoor hebben zij zoveel mogelijkheden tot hun beschikking dat het lastig wordt de juiste keuzes te maken. Samen met experts uit de industrie en op basis van honderden eerder uitgevoerde analyses, heeft Mainnovation de lijst daarom beperkt tot tien basiselementen.

Onderhoudsprofessionals kunnen deze basisprincipes zelf rangschikken naar het belang voor hun organisaties. Met de keuzes die ze maken zullen zij daarbij vooral onderstrepen waar de nadruk op dit moment ligt. Zij laten daarmee tegelijkertijd zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Juist elementen die in het verleden geen prioriteit hebben gekregen, zijn belangrijke pijlers om de technische dienst in de toekomst te moderniseren.

Innovatie en proactiviteit

Zo zal het punt “Wij spreken de taal van de directiekamer” bij menig maintenance manager behoorlijk hoog staan. Dit is logisch, omdat het belangrijk is de perceptie van onderhoud te verschuiven van kostenpost naar toegevoegde waarde. Een ander vaak hoog gerangschikt element is: “We hebben duidelijke afspraken over urgenties, oftewel prio 1 incidenten”. Dit is immers belangrijk om te voorkomen dat de afdeling alleen nog maar reactief gaat handelen. Natuurlijke moeten werkelijke noodsituaties altijd prioriteit krijgen boven relatief kleine problemen. Desondanks moeten die goed worden beoordeeld om te voorkomen dat de waan van de dag overheerst.

Hoewel deze prioriteiten duidelijk lijken, leiden ze niet tot innovatie en proactiviteit in de technische dienst. De cruciale punten voor verbetering van de technische dienst zijn juist vaak de basiselementen die het eerst over het hoofd worden gezien. Prioriteit geven aan deze basisprincipes levert uiteindelijk een drijvende kracht voor verandering op.

Weerstand tegen verandering

Aandacht geven aan het veranderingsproces in de technische dienst kan bijvoorbeeld een sleutelfactor voor succes zijn. Door de belangrijkste verbeterpunten te bepalen en medewerkers te betrekken om het juiste draagvlak te creëren. Maar ook door te werken aan mogelijke weerstand tegen verandering. In de praktijk betekent dit het creëren van een gedeelde visie op de toekomst met haalbare tussenstappen.

Daarnaast kan het sluiten van de Plan – Do – Check – Act-cirkel belangrijk zijn om een continue verbeteringslus te bereiken. Hoe kunnen we in de toekomst beter zaken doen? Hoe kunnen we verbeteringen op een gestructureerde manier aanbrengen? Deze vragen moeten centraal staan in technische en organisatorische uitdagingen. En het streven moet zijn de PDCA-cirkel te sluiten. Helaas gebeurt dit niet altijd. Er zijn wel veel ideeën en goede initiatieven, maar meten en aanpassen gebeurt niet altijd.

Een derde belangrijk verbeterpunt is gatekeeping, de beoordeling van geplande werkaanvragen. Het beheren van de inkomende werkstroom is een cruciaal proces om onderhoudsaanvragen te organiseren. Zonder goede gatekeeping maken ongeorganiseerde toestromen van werkaanvragen een chaos van de operationele werkstroom.

Solide basis

Het is natuurlijk de taak van onderhoudsexperts om zelf te analyseren en te beoordelen welke thema’s het meest relevant zijn voor hun eigen organisatie. Een dynamisch onderhoudsplan wordt gedreven door potentiële verbeteringen en houdt rekening met feedback. Het voorbereiden en aanpassen van plannen en processen helpt technici vervolgens zich op hun taak te concentreren. Daardoor ontstaat een werkomgeving met duidelijk bepaalde rollen en functies op de korte, middellange en lange termijn.

Onderhoud is onderdeel van een ecosysteem waar een groot aantal factoren op elkaar inwerken. De tien basisprincipes helpen een solide basis te leggen voor een moderne, proactieve technische dienst. Door onderhoudsplannen opnieuw te evalueren en eerder onderbelichte thema’s voor een innovatieve, dynamische benadering van onderhoud op te pakken, krijgt de technische dienst een nieuwe impuls.

[vc_message message_box_color=”green” icon_fontawesome=”fa fa-list”]De tien basisprincipes voor de technische dienst, in willekeurige volgorde:

  1. We spreken de taal van de directiekamer
  2. We sluiten de Plan – Do – Check – Act cirkels in alle processen
  3. We sturen op prestatie-indicatoren
  4. We hebben afspraken over urgenties: alle urgenties zijn echt ‘prio 1’
  5. We hebben goede gatekeeping voor werkaanvragen
  6. De werkvoorbereiding & planning is tot in de puntjes uitgewerkt
  7. We passen onderhoudsplannen aan op basis van feedback
  8. We verdelen de LT – MT – ST-activiteiten
  9. We zorgen voor smeertechnisch onderhoud
  10. We houden het veranderingsproces binnen de technische dienst in de gaten

[/vc_message]

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl