TKI Energie en Industrie

TKI Energie en Industrie

www.topsectorenergie.nl

TKI Energie en Industrie ondersteunt ondernemers en wetenschappers bij hun innovaties om de industrie te verduurzamen. We stimuleren het vormen van consortia met innovatieprojecten en het naar de markt brengen van vernieuwende producten en technieken. Dat doen we onder meer door kennisdeling en door ons sterke netwerk in te zetten. Zo helpen wij de Nederlandse (proces)industrie in de transitie naar een klimaatneutrale industrie in 2050 als onderdeel van een circulaire economie.

Het innovatieprogramma van TKI Energie en Industrie richt zich op de belangrijkste innovatiethema’s voor de industrie. De procesindustrie is een belangrijke economische factor in de Nederlandse economie, en is ook een grote gebruiker van energie- en grondstoffen. Meer dan een derde van het totale (finale) energiegebruik wordt gebruikt in de industrie. Meer dan 70% daarvan is warmte. Inclusief het gebruik van energiedragers als grondstof is zelfs 46% (ca. 1100 PJ) van het totale energieverbruik toe te rekenen aan de industrie. Daarmee is de industrie ook verantwoordelijk voor meer dan 40% van de nationale CO2-emissies. Deze uitstoot moeten we flink reduceren om de nationale doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl