HomeArchiefTNO onderzoekt potentieel flexibel zonnepark op zee

TNO onderzoekt potentieel flexibel zonnepark op zee

Een consortium onder leiding van TNO onderzoekt flexibele zonne-energiesystemen op water; het Solar@Sea II project. Het systeem bestaat uit flexibele drijvers met daarop gemonteerde flexibele zonnepanelen. De afgelopen dagen is het geïnstalleerd in het Oostvoornse Meer, vlak bij de Maasvlakte.

Het concept bestaat uit twee drijvers van 7×13 meter met daarop 20 kWp aan zonnepanelen. Het bijzondere aan de opstelling is dat zowel de zonnepanelen als de drijvers van flexibel materiaal zijn gemaakt. Daardoor buigen de drijvers en de panelen mee met de golven. Ze bieden minder weerstand aan de golven waardoor de drijvers en de verankering lichter, en daarmee goedkoper, kunnen worden uitgevoerd dan bij starre drijvers. Het consortium kijkt in dit onderzoek naar verschillende aspecten, zoals energieopbrengst, gedrag van de flexibele drijvers bij golven en harde wind, aangroei van organisch materiaal en economische rendabiliteit.

Commercieel systeem

De pilot loopt tot de zomer van 2022 en is de eerste stap in het realiseren van economisch rendabele zonnepaneelsystemen op zee. Een vervolgstap is het installeren van een systeem op de Noordzee. In eerste instantie is het doel om daarmee een efficiënte installatie- en onderhoudsmethode te testen die het consortium nu al aan het ontwikkelen is. Dit is belangrijk omdat de installatie en het onderhoud van drijvende systemen op zee veel lastiger zijn dan op land en daarmee zomaar veel duurder kan uitpakken.

Het is de ambitie van het consortium om rond 2024 een commercieel systeem van 1-5 MWp te bouwen. Dit zou dan elektrisch aangesloten moeten worden op een van de nieuwe windparken op de Noordzee. Omdat de productie van zon- en windenergie in de tijd elkaar weinig overlappen hoeven hiervoor geen extra kabels naar land te worden gebracht.

Partners

Naast TNO zijn Bluewater Energy Services, Genap, Marin, Endures en Avans Hogeschool als partners betrokken bij het consortium. Bluewater is verantwoordelijk voor de verankering van het systeem, Genap heeft de flexibele drijvers ontwikkeld en Marin heeft de hydrodynamische eigenschappen van de drijvers getest. Endures onderzoekt (het voorkomen van) organische aangroei op de panelen en drijvers en Avans ontwikkelt onderhoud- en recyclingstrategieën voor dit concept.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl