HomeArchiefTorrgas Delfzijl verder ontwikkeld

Torrgas Delfzijl verder ontwikkeld

Gasunie en Perpetual Next sloten een joint venture overeenkomst voor ontwikkeling en realisatie van het Torrgas Delfzijl project. De partijen willen een nieuwe fabriek bouwen die organische reststromen via torrefactie omzet in syngas en bio-char.

De verwachting is dat de bouw van de fabriek in het najaar van 2022 van start gaat. Met de eerste fase van dit project is een investering gemoeid van circa zestig miljoen euro. Deze investeringsbeslissing volgt later dit jaar.

Als de voorstudies gunstig blijken, willen de partners de fabriek in het chemiecluster Delfzijl bouwen. Perpetual Next neemt hierna de verantwoordelijkheid voor het beheren en bedrijven van de installatie. Gasunie zal de distributie van de gassen verzorgen die via het landelijke netwerk aan de bebouwde omgeving en industrie worden geleverd. De fabriek die naar verwachting in 2024 in gebruik wordt genomen, start met een groengasproductie van 12 miljoen kubieke meter per jaar. Mogelijk wordt dit snel opgeschaald naar veertig dan wel 120 miljoen kubieke meter groen gas per jaar.

Torrefactie

De fabriek zal gebruik maken van een hernieuwbare grondstof. Perpetual Next bezit de technologie om organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten in hoogwaardig hernieuwbare grondstof. Deze wordt aangevoerd per binnenvaartschip naar de fabriek. Door deze grondstof vervolgens in twee verhittingsstappen te vergassen, een ontwikkeling van technologie-partner Torrgas, ontstaat syngas.

Syngas vormt een basis voor vele chemische toepassingen dat fossiel als grondstof vervangt. Uit syngas kan onder meer groengas, methanol en waterstof worden gemaakt. De productie van syngas is mede kosteneffectief door het bijproduct bio-char. Dit is een zuivere vorm van koolstof met toepassingen als grondverbeteraar, in waterzuivering en voor de reiniging van schoorsteengassen van fabrieken. De eerste fase van dit project richt zich voornamelijk op het maken van groengas voor verdere distributie via het bestaande aardgasnet van Gasunie. De fabriek zorgt in eerste instantie voor een directe werkgelegenheid van vijftien banen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl