HomeArchiefTuinders benutten CO2 uit afvalverbranding

Tuinders benutten CO2 uit afvalverbranding

De tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland werken samen met Enpuls Warmte Infra en Suez ReEnergy. De partijen tekenen een intentieverklaring om de restwarmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van niet-recyclebare afvalstromen in te zetten in de kassen.

Met het Osiris project mikken de tuinders en Suez ReEnergy op een CO2-reductie van jaarlijks ruim 100.000 ton. Om dit te bereiken, hebben de partners een passende SDE++ regeling van de overheid nodig. Deze regeling moet investeerders helpen het verschil tussen prijzen voor fossiele brandstoffen en duurzame alternatieven op te heffen.

Warmte en CO2

In de moderne afvalenergiecentrale ReEnergy zet Suez jaarlijks 360.000 ton niet-recyclebaar afval om in energie en grondstoffen. Maar dit kan nog beter. De reststromen zoals restwarmte en CO2, kunnen goed worden benut in de glastuinbouw in de regio. Glastuiners in het Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland gebruiken nu nog aardgas. Suez ReEnergy wil zijn restwarmte en CO2 als duurzaam alternatief leveren.

Huidige SDE++ regeling niet passend

Voor het afvangen van restwarmte en CO2, de aanleg van leidingen en de levering van energie aan de glastuinbouw is een investering van 100 miljoen euro nodig. Suez overlegt met Enpuls Warmte Infra de mogelijkheden voor de aanleg en het beheer van de leidingen die de warmte en CO2 naar de glastuinbouwgebieden transporteren. Deze dochteronderneming van de Enexis Groep ontwikkelt en realiseert warmte infrastructuur.

De partners hebben voor het project de steun van de overheid nodig om het verschil tussen fossiele kostprijzen en duurzame alternatieven op te heffen. Voor het dekken van dit verschil is de huidige SDE++ regeling namelijk niet passend. Hierin is namelijk nog geen categorie is opgenomen voor de afvang van CO2 en levering van deze CO2 aan de glastuinbouw.

‘De projectpartners rekenen op de overheid om de subsidieregeling SDE++ 2021 wel passend te krijgen voor dit project. Hierbij is enige haast geboden, omdat de installatie van Suez ReEnergy in 2023 in groot onderhoud gaat’, zegt Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy. ‘Een investeringsbeslissing moet hierdoor uiterlijk eind 2021 worden genomen De reden hiervoor is dat de levertijd voor installatie-onderdelen – zoals warmtewisselaars en reactoren – een lange aanlooptijd hebben. Ondertussen starten we wel de vergunningsprocedures op.’

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl