HomeArchiefTweede stopcontact op zee klaar voor installatie

Tweede stopcontact op zee klaar voor installatie

De bovenbouw (topside) van TenneT’s offshore transformatorplatform voor windgebied Borssele III en IV is klaar voor de zeereis. Het stopcontact op zee, Borssele Beta, ontsluit vanaf 2020 de windenergie van de in aanbouw zijnde offshore windparken Borssele III en IV.

Het 700 megawatt offshorestation is volgens planning op 1 september operationeel. Vanaf dat moment kan het windpark, ongeveer 22 kilometer uit de Zeeuwse kust, worden aangesloten. Twee 67 kilometer lange kabels brengen de opgewekte elektriciteit van het offshore windpark Borssele III en IV aan land naar het hoogspanningsstation in Borssele. Blauwwind bouwt momenteel de windparken Borssele III en IV. HSM Offshore in Schiedam bouwde het offshore platform.

Ieder jaar één offshore netverbinding

Marco Kuijpers, Director Offshore Projects: ‘Het net op zee dat TenneT op de Nederlandse Noordzee realiseert, krijgt hiermee écht vorm. Borssele Beta is al de tweede offshore netverbinding die TenneT realiseert. De komende acht jaren zullen wij elk jaar een nieuwe offshore netverbinding realiseren.’ Met het tweede ‘stopcontact op zee’ zal zo’n 2,5 procent van de in Nederland gebruikte elektriciteit van het windpark naar het vaste land worden getransporteerd.

Sail out

Op 22 maart vaart het ponton met de topside via de Nieuwe Waterweg richting het windgebied Borssele III en IV. Daarna plaatst een kraanschip op deze locatie de topside op de onderbouw ( jacket). De bovenbouw (topside) bestaat uit drie binnenverdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck).De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. Het gewicht van de topside is 3650 ton.

Offshore wind in energietransitie

In 2030 zal veertig procent van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening van windparken op zee komen. Tot nog toe loopt de implementatie volgens planning. Borssele Alpha is al op tijd opgeleverd (september 2019) en nu dus ook Borssele Beta. De capaciteit van de Borssele III en IV windparken is 700 megawatt. Deze capaciteit komt overeen met een elektriciteitsproductie voor ongeveer één miljoen huishoudens.

9.600 megawatt wind

In aanvulling op de in de ‘Routekaart Windenergie op zee’ vastgelegde 3,5 gigawatt sluit TenneT volgens de ‘Routekaart Windenergie op zee 2030’ nog eens 6,1 gigawatt op zee opgewekte windenergie aan op het hoogspanningsnet. Tot en met 2026 realiseert TenneT acht standaard wisselstroomverbindingen met een capaciteit van elk 700 megawatt. Vanaf 2027 bout een aantal consortia verder uit de kust, in het windenergiegebied IJmuiden Ver, grotere windparken. Vanwege de grote capaciteit (twee gigawatt per verbinding) en om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbindingen uit als gelijkstroomverbindingen.

[vc_message]

Offshore aansluitingen

TenneT zal per jaar een nieuwe offshore netverbinding in bedrijf nemen. In 2029 is in totaal 9,600 MW windenergie aangesloten.

  • 2019: 700 MW (AC) – Borssele Alpha
  • 2020: 700 MW (AC) – Borssele Beta
  • 2021: 700 MW (AC) – Hollandse Kust (zuid) Alpha
  • 2022: 700 MW (AC) – Hollandse Kust (zuid) Beta
  • 2023: 700 MW (AC) – Hollandse Kust (noord)
  • 2024: 700 MW (AC) – Hollandse Kust (west) Alpha
  • 2025: 700 MW (AC) – Hollandse Kust (west) Beta
  • 2026: 700 MW (AC) – Ten Noorden van de Waddeneilanden
  • 2027: 2.000 MW (DC) – IJmuiden Ver Alpha
  • 2029: 2.000 MW (DC) – IJmuiden Ver Beta

[/vc_message]

Delen: