HomeArchiefTweede windpark op zee zonder subsidie

Tweede windpark op zee zonder subsidie

Er is belangstelling voor de bouw en exploitatie van een tweede windpark op zee zonder subsidie in Nederland. Dat bleek bij de sluiting van de regeling voor de vergunningaanvragen voor windenergie op zee voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

In vergelijking met de eerste succesvolle subsidieloze tender voor de kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied heeft een vergelijkbaar aantal partijen een aanvraag ingediend. Het windpark zal jaarlijks voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 2,5 procent van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik.

De kostprijs voor windenergie op zee is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Dit resulteerde eerder in het vergunnen van het eerste subsidieloze windpark ter wereld. In 2018 won Vattenfall de eerste vergunning voor het bouwen van een subsidieloos windpark. Het bedrijf is inmiddels gestart met de voorbereidingen van de bouw. Voor de windparken in het windenergiegebied Borssele gaan Ørsted en het consortium Blauwwind de aanleg binnenkort starten.

Dertig jaar

De komende maanden worden de ingediende aanvragen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en onafhankelijke externe deskundigen beoordeeld op hun technische en financiële haalbaarheid. Bij meerdere haalbare aanvragen wordt een winnaar aangewezen op basis van een rangschikking op zes criteria. Een belangrijk criterium daarbij is de manier waarop de schommelingen in de marktprijs voor elektriciteit kunnen worden opgevangen.

De winnaar van de tender krijgt een vergunning voor de duur van dertig jaar waarbinnen hij het windpark moet bouwen, exploiteren en verwijderen. Daarbij moet de winnaar in die periode circa vijftig miljoen euro aan opstalkosten betalen voor gebruik van de delen van het windpark die in de territoriale zee liggen. De aanleg van de elektriciteitskabel naar land, die door netbeheerder Tennet wordt gerealiseerd, wordt door de overheid bekostigd. Het windpark krijgt een capaciteit van tenminste 700 megawatt, goed voor circa 2,5 procent van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Delen:
Author