HomeArchiefUitdagende spoorklus Groningen vroeg om discipline

Uitdagende spoorklus Groningen vroeg om discipline

Vier weken lang reden er geen treinen op de trajecten Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Weener. Dat was nodig om grootschalige werkzaamheden uit te kunnen voeren. ‘Het was een uitdagende klus’, vertelt projectmanager Han Berends van ProRail. ‘En corona maakte het er niet makkelijker op. Het houden aan de richtlijnen vroeg om discipline.’

In het project Groningen Spoorzone is in die vier weken veel werk verzet. Het resultaat is een nieuw extra spoor, een opknapbeurt voor bestaande sporen en een nieuwe bovenleiding en beveiliging over een traject van vier kilometer. Inmiddels rijden de treinen weer over het traject én stoppen er treinen langs een nieuw, extra perron op Groningen Europapark. Daarnaast is het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren klaar voor gebruik. En op station Groningen is ruimte gemaakt voor de aanstaande verbouwing die tot en met 2023 duurt.

Vervanging

Het onderhoud betrof de bestaande sporen tussen station Groningen en De Vork in Haren, waar het spoor zich splitst naar Assen en Winschoten. Op diverse plekken heeft Prorail samen met Strukton Rail delen spoor, dwarsliggers (spoorbielzen), wissels en spoorgrind vernieuwd. Verder is de gehele bovenleiding op het traject nieuw: funderingen, masten, balken en draad. Dankzij de vervanging van de beveiliging zoals seinen, kabels en relaiskasten kan het traject weer jaren mee.

Protocol

Bij de werkzaamheden tijdens de coronacrisis volgen de aannemers van ProRail het protocol Samen veilig doorwerken dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bouw- en technieksector hebben vastgesteld. De werkzaamheden aan het spoor moeten zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk door kunnen gaan. Daarbij kijkt Prorail naar de inzet van personeel, aanvoer van materieel en de tijdige levering van hygiënische middelen.

 

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl