HomeTransitieCCUSUitspraak Porthos op 2 november
Rotterdamse haven

Uitspraak Porthos op 2 november

De Raad van State doet op woensdag 2 november uitspraak over de toekomst van Porthos, het grootschalige project om CO2 uit de Rotterdamse industrie op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. De uitspraak gaat over de zogenoemde bouwvrijstelling. Die komt erop neer dat de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld.

De uitspraak gaat specifiek over het inpassingsplan ‘Porthos transport en opslag van CO2’. Het inpassingsplan maakt het Porthos-project mogelijk.  Volgens Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) leiden het inpassingsplan en de vergunningen in de bouwfase tot stikstofneerslag in beschermde Natura 2000-gebieden. Voor het plan hadden de verantwoordelijke ministeries daarom volgens MOB een zogenoemde passende beoordeling moeten maken, maar dat hebben ze niet gedaan.

Bouwvrijstelling

Volgens de regering is een passende beoordeling niet nodig, omdat gebruik is gemaakt van de zogenoemde bouwvrijstelling uit de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering. Volgens MOB is die bouwvrijstelling echter in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Dit is de eerste rechtszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak waarin deze bouwvrijstelling aan de orde komt.

Livestream

De openbaarmakingszitting is via een livestream te volgen. Woensdagochtend 2 november vanaf 9.00 uur staat op https://lnkd.in/eE9UJpT9 naar de livestream op het YouTubekanaal van de Raad van State.

Delen:
Tags

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl